EL COMITÉ INFORMA: Reunión ERTE semana 36

Posted by
Hoy viernes 3 de septiembre nos hemos reunido con la dirección de la empresa para tratar la parada de la semana siguiente anunciada ayer jueves 2 de septiembre por la dirección de Mercedes a su comité y a los proveedores. En dichas reuniones, la dirección de Mercedes además de comunicar la parada de la semana que viene, comunicó que ajustaba su programa de producción anual rebajándolo a 134.561 unidades. Además de ello confirman que como mínimo no trabajarán los sábados hasta el 18 de septiembre (el resto de sábados ya veremos). El problema sigue siendo el mismo. La falta de semiconductores que van en los frenos. Lo peor de todo esto es que dicen que incluso la semana posterior a la siguiente, es decir la que arranca el 13 de septiembre no lo ven nada claro. La semana que viene Mercedes se reunirá con el comité y proveedores el miércoles en vez del jueves como era habitual hasta la fecha. La carga de trabajo de China parece ser que se mantiene, con altibajos, y estos si siguen con la idea recuperar en el futuro lo que se pierda en estas paradas.
Durante el día de hoy viernes, por los cauces habituales se comunicará al personal su afectación en el ERTE. La empresa dice que al haber menos eventuales “no mandables al ERTE”, por no estar incluidos en el mismo, intentará concentrar los relevos que se trabajen en relevos de mañana y tarde (siempre que sea posible). Además de Mercedes, la semana que viene también paran otros clientes como, VW, Seat y Opel, como mínimo un par de días. Todo ello unido a como este la situación en GLA hace que la empresa tenga que recalcular la afectación en las calientes. Aunque hoy les pasen un calendario trabajando normal la semana que viene, será el lunes cuando les confirmen definitivamente si paran algo a final de semana. Mantenimiento y utillajes trabajarán casi todos, chapistería también, pero con menos gente, y el resto de departamentos de mano de obra indirecta o estructura en función de las necesidades que marque la producción residual que queda o trabajos “urgentes-pendientes” que tengan. De igual manera la empresa nos comunica que con la parada del ERTE de la semana que viene algunos trabajadores y trabajadoras llegarán a dejar de trabajar hasta 19 días de trabajo por aplicación del ERTE.
 Recordar que el ERTE que firmamos hasta final de incluía un máximo de 22 días de trabajo de afectación. En vista de la situación actual la dirección ve que se necesitarán más días de ERTE hasta final de año. Mercedes tiene negociados 30, y contando el consumo de la semana que viene habrá consumido “solo” 6 (el resto lo han hecho con bolsín de horas activables-desactivables). Por ello, posiblemente la semana que viene la empresa nos propondrá una modificación del ERTE actual para ampliar los días afectables por el ERTE hasta final de año.
Seguiremos informando
 Abadiñon 2021eko irailaren 3an
KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
Gaur ostirala, irailaren 3a, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara Mercedeseko zuzendaritzak bere batzordeari eta hornitzaileei atzo, osteguna, iragarritako hurrengo asteko geldialdia aztertzeko. Bilera horietan, Mercedeseko zuzendaritzak datorren asteko geldialdiaren berri emateaz gain, urteko produkzio-programa egokitzen zuela jakinarazi zuen, 134.561 unitatera jaitsiz. Horrez gain, gutxienez irailaren 18ra arte larunbatetan lan egingo ez dutela baieztatu dute (gainerako larunbatetan ikusiko dugu). Arazoak berdina izaten jarraitzen du. Balaztetan dauden erdieroaleen falta. Okerrena da hurrengo astea ere, hau da, irailaren 13an hasten dena, ez dutela batere argi ikusten. Datorren astean Mercedes batzordearekin eta hornitzaileekin bilduko da asteazkenean, eta ez ostegunean ohikoa den lez. Badirudi Txinaren lan-karga mantendu egiten dela, gorabeherekin, eta horiek etorkizunean geldialdi horietan galtzen dena berreskuratzeko asmoarekin jarraitzen dute.
Gaur, ostirala, ohiko bideetatik jakinaraziko zaie langileei ERTEak nola eragingo dien. Enpresak esan du aldi baterako langile gutxiago daudenez ERTEra bidali ezin direnak , bertan sartuta ez daudelako, lan egiten diren txandak goizeko eta arratsaldeko txandetan kontzentratzen saiatuko dela (ahal den guztietan). Mercedesez gain, datorren astean beste bezero batzuk ere geldituko dira, VW, Seat eta Opel, esaterako. Hori guztia eta GLA egoera kontutan izanik, beroetako lerroetan duen eragina birkakulatu behar du. Nahiz eta gaur, laneko egutegi normal bat pasa datorren astean, astelehenean behin betiko baieztatuko diete aste amaieran zerbait geldituko duten ala ez. Mantenimenduko eta Utillajeseko ia guztiek egingo dute lan, txapistak ere bai, baina jende gutxiagorekin, eta zeharkako eskulaneko gainerako sailak, geratzen den hondar-ekoizpenak ezartzen dituen premien arabera, edo “premiazko” lanak baldin badituzte.
Era berean, enpresak jakinarazi digu datorren asteko geldialdiarekin , langile batzuek 19 lan egunetan lan egiteari utziko diotela, enplegu-erregulazioko espedientea aplikatuta. Gogora ekarri behar da urte amaiera arte sinatu genuen ERTEak gehienez 22 lan eguneko eragina zuela. Gaur egungo egoera ikusita, zuzendaritzak uste du urte amaierara arte lan-erregulazioko egun gehiago beharko direla. Mercedesek 30 ditu negoziatuta, eta datorren asteko kontsumoa zenbatuta 6 “bakarrik” kontsumitu ditu (gainerakoa ordu aktibagarri desaktibagarrien poltsatxoarekin egin dute). Hori dela eta, litekeena da datorren astean enpresak gaur egungo ERTEa aldatzea proposatuko digu, urte amaiera arteko ERTE egun aplikagarriak handitzeko.
Informazioa ematen jarraituko dugu
Abadiñon 2021eko irailaren 3an
Share