MAIATZAK 1 DE MAYO

Posted by

Bilbon: 11:30h Granvía 56 ( antigüa cafetería Toledo)

1) 2008ko Atzeraldi Handiaz geroztik gertatutako leherketa finantzarioek, pandemikoek eta militarrek argi utzi dute egungo kapitalismoaren diagnostikoa oso ezkorra dela. Nolanahi ere, munduko eliteen diskurtso ofiziala panorama berde eta digital batez hitz egiten tematzen da, teknologiak eta politikak aterako gaituztelakoan harrapatuta gauden labirintotik.

Bistakoak dira bizi ditugun eta datozen urteetan bizitzen jarraituko ditugun tentsioak eta mugak. Lehenik, herritar gehienen bizimodu gero eta prekarioagoa, klasearen, generoaren eta etnia/arrazaren ondorioz. Bigarrenik, demokrazia liberal ordezkatzailearen deslegitimazioa. Eta, azkenik, munduko ordena zaurgarria, AEBek hegemonia galdu dutelako, multilateralismoa hein batean desegin delako (nazioarteko erakundeek duten pisuaren galera barne), eta gerra-erregimena zabalduz doalako mundu osoan.

Mugei dagokienez, bi dira nagusi: muga biofisikoak, jadanik gaindituak edo gainditzear (batez ere, termino sistemikotan, klima-aldaketa eta funtsezko energia eta lehengaiak agortzea); eta hazkunde iraunkorraren eta orokorraren uhin berri bat hedatu ezina, ekonomia finantzarizatu baten baitan.

2) Maiatzaren Lehena egun seinalatua da: denetariko sindikatuetako edo mugimendu sozialetako pertsonak, edo, besterik gabe, gure askatasuna eta elkartasuna aldarrikatu nahi dugun pertsonak biltzen gara elkarrekin egotearen poza adierazteko eta, data hau aprobetxatuz, gure erreibindikazioak aurkezten ditugu eta kapitalarengandik eta instituzioetan haien zerbitzura daudenengandik jasotzen ditugun bidegabekeriak salatzen ditugu.

Joandako azaroaren 30ean, mugimendu feministak deiturik bildu ginen zaintzen aldeko Greba Orokor Feministara. Gizakiok berezkoa dugu zaintza (interdependentzia) eta naturaren parte ere bada (ekodependentzia). Bizia erdigunean jartzeak pertsonen nahiz naturaren bizia defendatzea esan nahi du. Baina sistema honek ahaztu egin du zaintza, beste edozeren gainetik lehenetsi du onura pribatua, ezkutuan egon dira erreprodukzio soziala eta natura, eta, haiekin batera, feminizazioa eta prekarietatea.

Zaintzaren eskubide subjektiboa defendatzen dugu, bai eta eskubide kolektiboa ere sistema publiko-komunitario baten barruan, jabego publikoa nagusi delarik, bai eta zaintza-zerbitzuen kontrol eta funtzionamendu publikoa ere (egoitzak, etxeko laguntza, eguneko zentroak, haur-eskolak…).

Ordaindutako zaintza-lanak errebalorizatzea eta profesionalizatzea proposatzen dugu: Atzerritartasun Legea indargabetzeko bidean, zaintzan lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea, erroldatzeko eskubidea emanez. Etxeko langileei dagokienez, barnekoen erregimena ezabatzea, langileak laneko araubide orokorrean sartzea, eta Lanaren Nazioarteko Erakundearen 189. hitzarmena berrestea eta lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzea; zaintza profesionalizatuen lan-baldintzak hobetzea, besteak beste lan-ratioak handituz eta lan-ikuskaritzak indartuz.

3) Sistema hau ez da saiatzen gehiengo sozialen behar indibidualak eta kolektiboak asetzen, horrekin batera irabaziak eta metaketa kapitalista lortzen ez badira. Geure burua antikapitalistatzat eta ekosozialistatzat dugunok honako hau aldarrikatzen dugu:

 • Fiskalitate progresibo eta ekologiko bat aplikatzea, ingurumenean inpaktu gehien duten bizimodua eta kontsumoa zergapetuz, PFEZren goiko tarteak handituz, sozietateen gaineko zergaren hobariak eta kenkariak ezabatuz eta ondarearen eta fortuna handien gaineko zerga areagotuz.
 • Oinarrizko errenta unibertsala eta baldintzagabea ezartzea, 30 orduko lanaldia soldata murriztu gabe, lanbide arteko gutxieneko soldata 1.400 €-koa eta gutxieneko pentsioa 1.260 €-koa, urtero berrikusi beharrekoak. Halaber, gehieneko soldata 1eko 3 proportziora mugatzea proposatzen dugu, desberdintasunak murrizteko.
 • Euskal eskola publiko doakoa, inklusiboa, laikoa eta berdinzalea, ikasle gehienak integratzen dituena, euskaraz maila guztietan eskolatzeko eskubidea bermatzen duena, eta hezkuntza ekosoziala eta feminista txertatzen duena.
 • Ingurumen osasuntsua izatea, bai eta laguntza soziosanitario kalitatezkoa, unibertsala, publikoa, integrala, bidezkoa eta doakoa ere, biziaren etapa guztietan. Besteak beste, zerbitzu pribatizatuak berreskuratzea, azpikontratazioa desagerraraztea, lehen arretaren aurrekontua % 25 handitzea eta osasun prebentiboa indartzea.
 • Pertsona guztiek etxebizitza duina edukitzeko eskubidea: etxegabetze guztiak berehala geldiaraztea, alokairu sozialeko etxebizitzak % 25 ugaritzea, etxebizitza turistikoak murriztea eta kontrolatzea (batez ere herrigune historikoetan), etxebizitzaren merkatuan esku hartzea (saltzeko eta alokatzeko prezioak eta baldintzak) eta “putre-funtsen” jardunean esku hartzea.

4) Hego Euskal Herria iparralde globalean dago, herrialde periferikoak eta semiperiferikoak esplotatzeko eta desjabetzeko formulak ezarri dira, ikuspegi kolonial batekin, eta menderatze hori desegin behar dugu, giza eskubideak mundu osoan zabaltzeko eta “Europa gotorleku militarista” amaitzeko.

 • Enpresa transnazionalen jarduna arautu, zaindu eta zigortzen duten zentroak sortu behar dira, giza eskubideak bermatzeko. Hau da, Hego Euskal Herriko enpresek atzerrian duten jarduna kontrolatzea, eta atzerriko kapitalak gure herrialdean duen jarduna ere bai.
 • Desegin egin behar da egitura multilateral hau, ardatz gisa kapitalismoaren garapena (Nazioarteko Diru Funtsa, Munduko Bankua, Munduko Merkataritza Erakundea, etab.) eta gerra dituena (NATO). Zalantzan jarri behar dugu Europar Batasunaren arkitektura, Europako herrialdeak diziplinatzeko tresna baita, metaketa kapitalistaren eta hazkunde mugagabearen mesedetan.
 • Hego Euskal Herria harrera-herrialde izatea sustatu behar dugu eta bizi-baldintza duinak eman behar dizkiegu pertsona guztiei, edozein izanik ere beren jatorria, arraza edo beste edozein ezaugarri pertsonal. Egungo Atzerritartasun Legea indargabetzea exijitzen dugu, bai eta erregularizazioa ere (lanerako eskubidea, zirkulazio librea, errolda soziala…).
 • Bakea, bizikidetza eta antimilitarismoa sustatu behar ditugu gizartean, askatasun indibidualen eta kolektiboen alde eta eskubide sozialen alde. Hain zuzen ere, esku-hartze neokolonialak salatu, gatazkak modu baketsuan konpontzen parte hartu (Mendebaldeko Sahara, Kurdistan, Palestina, etab.) eta NATOtik irteteko eskatu behar dugu; gastu militarrak murriztu, armagintza birmoldatu, langileak birziklatzeko planak egin, Bardeetako tiro-ariketak amaitu eta kuartelak helburu sozialetarako erabili, eta poliziak desmilitarizatzu; poliziaren jarduerak kontrolatu, prestakuntza demokratikoa indartu eta Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak Euskal Herritik irten behar dute.
 • Manifestu hau amaitu aurretik, ozen salatu nahi dugu Israel Gazako zerrendan palestinarren aurka burutzen ari den genozidioa, AEBen eta Iparralde Globaleko herrialde askoren adostasunarekin. Gazako gerrak berehala bukatu behar du. Palestinarrekiko elkartasunez eta justiziaz, Israel genozidioagatik epaitu behar dute Hagako Nazioarteko Auzitegian eta nazioarteko erakunde eta foro guztietatik egotzi behar dute.


1) Los diversos estallidos financieros, pandémicos y militares acaecidos desde la Gran Recesión de 2008, evidencian que el diagnóstico del capitalismo actual, sólo puede ofrecer elementos negativos. Sin embargo, el discurso oficial de las élites mundiales, se empeña en dibujarnos un panorama verde y digital que descansa en que, la fe en la tecnología y la política, será capaz de sacarnos del laberinto en que estamos atrapadas y atrapados.

Las tensiones y los límites con los que ya estamos conviviendo y vamos a seguir haciéndolo en los próximos años, son muy evidentes. En primer lugar, la creciente precariedad en la que tratan de desarrollar sus vidas las mayorías populares, precariedad siempre atravesada por la clase, el género y la etnia/raza. En segundo lugar, la deslegitimación que sufre el modelo de democracia liberal-representativa. Y, por último, la vulnerabilidad del orden mundial, debido a la pérdida de hegemonía de EE.UU., al relativo desmantelamiento del multilateralismo (incluyendo la pérdida de peso específico de las instituciones internacionales), así como la consolidación progresiva del régimen de guerra a escala planetaria.

Por el lado de los límites sobresalen dos: los límites biofísicos, que estamos ya superando o a punto de hacerlo (dentro de los cuales destacan, en términos sistémicos, el cambio climático y el agotamiento de energía y materias primas fundamentales); y, la aparente imposibilidad de impulsar una nueva onda expansiva de crecimiento estable y generalizado, en el marco de una economía financiarizada.

2) Todos los primeros de mayo, son un emblemático día, en que personas que pertenecemos a sindicatos o que formamos parte de movimientos sociales de todo tipo o que, simplemente nos  sentimos interpelados para levantar nuestra voz contra la injusticia y a favor de la libertad y la solidaridad, nos agrupamos para expresar nuestra alegría de estar juntas y juntos y aprovechamos dicha fecha para exponer nuestras reivindicaciones y denunciar los atropellos que sufrimos a manos del capital y quienes, desde las instituciones, están a su servicio.

El pasado 30 de noviembre, convocadas y convocados por el movimiento feminista, nos sumamos a la Huelga General Feminista por los Cuidados. Los Cuidados son inherentes a todos los seres humanos (interdependencia) que, a su vez, son parte de la naturaleza (ecodependencia). Poner la vida en el centro significa defender, tanto la vida de las personas como de la naturaleza. En cambio, los cuidados han sido olvidados por un sistema que ha primado por encima de cualquier otra consideración el beneficio privado mientras la reproducción social y la naturaleza, se mantenían invisibilizadas y, con ellas, la feminización y la precariedad.

Defendemos el derecho subjetivo a los cuidados, así como el derecho colectivo dentro de un sistema público-comunitario en el que la propiedad pública debe ser ampliamente mayoritaria, así como el control y funcionamiento público de los servicios de cuidado existentes (residencias, ayuda a domicilio, centros de día, escuelas infantiles…).

Proponemos la revalorización y profesionalización de los trabajos de cuidados remunerados: en el camino hacia la derogación de la Ley de Extranjería, regularización a todas las personas que trabajan en los cuidados, haciendo accesible para ellas el derecho a empadronamiento. Respecto al empleo de hogar, erradicación del actual régimen interno del empleo de hogar, inclusión de las trabajadoras en el régimen general de trabajo, y ratificación íntegra del Convenio 189 de la OIT, estableciendo un sueldo por encima del SMI; mejora de las condiciones laborales en los cuidados profesionalizados, a través, entre otros, del aumento de las ratios laborales y del refuerzo de las inspecciones laborales.

3) La satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de las mayorías sociales, en la lógica del sistema vigente, no es un objetivo si no hay por medio la consecución de un beneficio y acumulación capitalista. Quienes nos declaramos anticapitalistas y ecosocialista, propugnamos:

 • La aplicación de una fiscalidad progresiva y ecológica que grave los modos de vida y consumo de mayor impacto en el medio ambiente, aumentando los tramos más altos del IRPF, eliminando las bonificaciones y deducciones del impuesto de sociedades e incrementando el Impuesto de Patrimonio y Grandes Fortunas.
 • La implantación de un sistema de renta básica universal e incondicional, en el marco de unas condiciones laborales marcadas por una jornada de 30 horas sin reducción de salario, un SMI de 1.400 € y una pensión mínima de 1.260 €, cifras que deben ser revisadas anualmente. Así mismo, proponemos la limitación del salario máximo a una proporción de 1 a 3, para reducir las desigualdades.
 • Un modelo de escuela pública vasca, gratuita, inclusiva, laica e igualitaria, que integre a la mayoría del alumnado, que garantice el derecho de escolarización en euskera en todos los niveles, y que implemente la educación ecosocial y feminista en el sistema educativo.
 • Garantía del derecho a un medioambiente sano y a una asistencia sociosanitaria de calidad, universal, pública, integral, equitativa y gratuita, que cubra todas las etapas de la vida. Entre otras medidas, se recuperarán los servicios privatizados, se eliminará la subcontratación, se incrementará en un 25% el presupuesto de la atención primaria y se reforzará la salud preventiva.
 • Reconocimiento del derecho a una vivienda digna a todas las personas, promoviendo las siguientes medidas: paralización inmediata de todo desahucio; incremento en un 25% del parque de vivienda pública para alquiler social; restricción y control de pisos turísticos, sobre todo en los centros históricos; intervención en los mercados de vivienda (precios y condiciones de venta y alquiler) y en la actividad de los “fondos buitre”.

4) Territorios como Hego Euskal Herria, que se sitúan en el Norte Global, y que hemos impuesto fórmulas específicas de explotación y expropiación sobre países periféricos y semiperiféricos, con un claro enfoque colonial, estamos obligados a trabajar por el desmantelamiento de toda esta estructura de sometimiento, por la vigencia del marco de derechos humanos a escala planetaria y por el fin de la “Europa fortaleza y militarista”.

 • Es necesario promover la creación de centros que regulen, hagan seguimiento y sancionen la actividad de empresas transnacionales para garantizar los derechos humanos. Esto es, controlar la labor de las empresas de Hego Euskal Herria en el exterior, así como la actividad del capital foráneo en nuestro territorio.
 • Hay que exigir el desmantelamiento del conjunto del entramado multilateral centrado en el desarrollo del capitalismo (FMI, BM, OMC, etc.) y en la guerra (OTAN). Debemos cuestionar sin ambages la arquitectura de la UE, herramienta de disciplinamiento de los pueblos europeos al servicio de la acumulación capitalista y el crecimiento ilimitado.
 • Debemos promocionar Hego Euskal Herria como tierra de acogida, proporcionando condiciones de vida dignas a todas las personas independiente de su origen, raza o cualquier otra característica personal. Demandamos la derogación de la actual ley de extranjería y de la regularización (derecho al empleo, libre circulación, empadronamiento social…).
 • Una tarea ineludible que debemos asumir es la de promocionar socialmente los principios éticos de paz, convivencia, y antimilitarismo en defensa de las libertades individuales y colectivas y de los derechos sociales. Esto se concreta en: la denuncia de las intervenciones neocoloniales, la participación activa en la resolución pacífica de conflictos abiertos (Sahara Occidental, Kurdistán, Palestina, etc.) y demanda de la salida de la OTAN; reducción progresiva de los gastos militares, reconversión de la industria de armamento, con atención a los planes de reciclaje laboral, eliminación de las prácticas de tiro en las Bardenas y reutilización de los cuarteles para fines sociales y desmilitarización de las policías; control de las actuaciones policiales, refuerzo de la formación democrática y salida de Hego Euskal Herria de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
 • No podemos terminar este manifiesto sin lanzar nuestro grito desgarrador contra el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino, por parte de Israel, con la connivencia de EE.UU. y una gran parte de los países del Norte Global. La guerra en Gaza debe acabar ya. La solidaridad y la justicia con el pueblo palestino exige que Israel sea juzgado por su genocidio en la Corte Internacional de La Haya y sea expulsado de todas las organizaciones y foros internacionales.

 

 

 

Para recibir las noticias únete a nuestro canal de Telegram

SÍGUENOS

 

Share