Multitudinaria manifestación para denunciar la colosal estafa que llaman “rescate” en Bilbao.


(Ver la galería de vídeos del acto)

(Ver la galería de fotos del acto)

Textos usados alusivos a: La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander, Kutxabank, BBVA, Bankia, Barclays, Deutsche Bank, Bankoa (filial de Credit Agricole), Bankinter, Banco Popular, Lloyds Banking Group, EVO (NovaGalicia, Banco Gallego), Espainako Bankua / Banco de España, Espainako Gobernuak / Los diferentes Gobiernos de España

Manifiesto

LA CAIXA

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu LaCaixaren aurka:

 • Aurrezle txikiak engainatzea, finantza-produktu toxikotan ia 5.000 milioi inbertitzera bultzatuta.
 • Estatu-mailan, armagintza-enpresetan, 3 milioi eurotik gora inbertitzea.
 • Hamarka mila familia euren etxeetatik kaleratzea.
 • Aldi berean, alderdi politikoei 35 milio euro baino gehiagoko zorrak barkatzea, nagusiki CiUri (21.442.000 .).
 • Irakeko harrapakaritzan parte hartzea, erabat isilean.

Acusamos a la Caixa de: 

 • Enganar a pequenos ahorradores con casi 5.000 millones en productos toxicos.
 • Invertir en empresas de armamento solo a nivel de estado mas de 3 millones de euros.
 • Desahuciar a decenas de miles de familias de sus casas œ Al mismo tiempo, perdonar deudas a partidos politicos por valor de mas de 35 millones de euros, principalmente a CiU (21.442.000.)
 • Participar en el saqueo de Irak con total secretismo.

 

BANCO SABADELL

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Sabadellen aurka:

 • Espainiako armagitza-enpresetan 20 milioi euro baino gehiago inbertitzea azken 4 urteotan, bereziki barreiatze-bonbatan, Gadafik Libiarren aurka erabili zituenen modukoak.
 • 11 filial edukitzea zerga-paradisuetan.
 • CAMen lehentasunezko partizipazioetako iruzurretik, 1.300 milioi euro oinordetzan hartzea eta, konponbide bakar gisa, euren akzioak baino ez eskaini.
 • 2008an elikagaien espekulazioaren negozioan sartu izana, urte hartako prezioen igoera masiboa aprobetxatuta.

Acusamos al Sabadell de: 

 • Invertir mas de 20 millones de euros en empresas de armamento espanolas en los ultimos 4 anos, en particular en bombas de racimo usadas por Gadafi contra su poblacion.
 • Tener hasta 11 filiales en diferentes paraisos fiscales.
 • Heredar 1.300 millones de euros en preferentes de la CAM y solo ofrecer sus acciones como alternativa.
 • Especular con alimentos aprovechando la especulacion masiva que empezo en 2008.

 

BANCO SANTANDER

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Santanderren aurka:

 • Milaka familia euren etxeetatik bota izana.
 • 34 filial edukitzea zerga-paradisuetan. 2011n, Banestorekin baino diru gehiago irabazi zuen enpresa horiekin.
 • Ia 100 milioi euro edukitzea armagintza-enpresetan inbertituta, eta horiei milaka milioi euro mailegatzea, bereziki, arma nuklearretan.
 • Txilen, Indonesian, Indian eta beste herrialde batzuetan ingurumena arriskuan jartzen duten enpresei milaka milioi euro ematea.
 • Wall Mart enpresari 3.000 milioi euro mailegatzea.

Estatu Batuetan lan-eskubideak gehien zapaltzen dituen enpresa da.

Acusamos al Santander de: 

 • Haber desahuciado a miles de familias de sus casas.
 • Disponer de 34 filiales en diferentes paraisos fiscales. Con estas gano en 2011 más que con su filial Banesto.
 • Tener casi 100 millones de euros en acciones de empresas armamentisticas y prestarles miles de millones de euros al ano. En particular, en armas nucleares.
 • Destinar miles de millones de euros a empresas y proyectos que contaminan y ponen en peligro el medio ambiente y a las comunidades autoctonas en Chile, Indonesia y la India.
 • Destinar casi 3.000 millones en bonos para la empresa Wall Mart, la empresa lider en vulneracion de derechos laborales en Estados Unidos.

 

KUTXABANK

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Kutxabanken aurka:

 • Azken urteotan, Euskadin gehien kaleratu duen erakundea izatea.
 • Kaleratzeak gelditzeari eta etxebizitza sozialeko alternatibak eskaintzeari uko egitea, hipotekaexekuzioei buruzko bitartekaritza-akordioa sinatu arren.
 • Gizartean eta ekologian kalte larriak eragin dituzten Iberdrolaren eta Repsol YPFren proiektuetan inbertsioak edukitzea, bereziki Brasilen eta Argentinan. Iberdrolak, gainera, 8 kontu ditu zergaparadisuetan eta Repsolek 38.
 • Armagintzan dituen inbertsioak 9 milioi euro baino gehiagokoak dira.
 • Euskadiko alderdi politikoak irregularki finantzatzea, 18 milioi eurorekin. Onuradunik handiena (ia 15 milioi euro) EAJ izan da.

Acusamos a Kutxabank de:

 • Ser la entidad que mayor numero de desahucios ha realizado en Euskadi en los ultimos anos.
 • Negarse a paralizar desahucios y ofrecer alternativas de vivienda social a pesar de haber firmado el acuerdo de mediacion sobre ejecuciones hipotecarias.
 • Tener inversiones en proyectos de Iberdrola y Repsol YPF que han causado graves danos ecologicos y sociales, especialmente en Brasil y Argentina. Iberdrola cuenta ademas con 8 cuentas en paraisos fiscales, mientras que Repsol tiene la friolera de 38.
 • Tener inversiones en armamento por valor superior a los 9 millones de .
 • Financiar irregularmente a partidos politicos vascos con una suma que asciende a mas de 18 millones de ., la mayor parte (casi 15 millones) al PNV.

 

BBVA

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu BBVAren aurka: 

 • Hainbat zerga-paradisutan 28 filial edukitzea.
 • 25 milioi eurotik gora izatea inbertituta armagintzaenpresetako akziotan eta enpresa horiei urtean 1.900 milioi euro baino gehiago mailegatzea. Horri esker, armagintzaren bankurik nagusiena da Espainian eta 7.a mundu osoan.
 • Milaka familia euren etxeetatik bota izana.
 • Utilizar los premios gFronteras del Conocimientoh sariak euren burua zuritzeko erabiltzea, Txilen, Turkian, Indonesian, Indian eta beste hainbat lekutan ingurumena kutsatzen duten enpresei milaka milioi euro eman arren.

Acusamos al BBVA de: 

 • Tener 28 filiales en diferentes paraisos fiscales.
 • Tener mas de 25 millones de euros en acciones de empresas armamentisticas y prestarles mas de 1.900 millones de euros al ano, lo que la eleva a primer puesto de banca armada espanola y 7o en el ranking mundial.
 • Haber desahuciado a miles de familias de sus casas.
 • Utilizar los premios gFronteras del Conocimientoh como forma de lavarse la cara a pesar de destinar miles de millones de euros a empresas que contaminan el medio ambiente en numerosos paises como Chile, Turquia, Indonesia, India y otros.

 

BANKIA

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Bankiaren aurka: 

 • Hamarka mila kaleratze gauzatu ditu eta, beraz, Estatuko kaleratzailerik handienetako bat izatea.
 • Hamarka milaka aurrezle txiki engainatu izana euren akzioak eros zitzaten, zeukaten zuloa norainokoa zen jakin arren.
 • Zehazki, lehentasunezko partizipazioen iruzurraren hamarka milaka biktima horiei partizipazioak akzioengatik trukatzera behartu izana.
 • PPk Madrilgo eta Valentziako autonomiaerkidegoetan gauzatu dituen zentzugabeko proiektu megalomaniako guztiak hainbat urtez finantzatu izana.
 • Eta, azkenik, finantza-hondamendiaren azken ukitua eman izana eta oraingo erreskatea behartu izana, zalantzarik gabe, sarraski bilakatuko dena.

Acusamos a Bankia de: 

 • Con decenas de miles de desahucios, ser una de las mayores desahuciadoras del estado.
 • Haber enganado a decenas de miles de pequenos ahorradores para comprar sus acciones sabiendo el pufo que tenian.
 • En particular, haber forzado a decenas de miles de pequenos ahorradores a los que engano con la estafa de las participaciones preferentes a cambiar estas por acciones.
 • Haber financiado durante anos todos los proyectos megalomaniacos y sin sentido del PP en las comunidades de Madrid y de Valencia.
 • Y, por ultimo, haber puesto el ultimo ladrillo en la hecatombe financiera espanola que ha acabado en este rescate, que se convertira inevitablemente en un saqueo.

 

BARCLAYS

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Barclaysen aurka: 

 • Munduan, armagintzaren sektoreean gehien inbertitzen duen bankua izatea, 10.000 milioi euro baino gehiago urtean!! 
 • 200 filialetik gora izatea hainbat zerga-paradisutan.
 • Lehengaien espekulatzailerik handienetako bat izatea. Elikagaiekin espekulatuta, 400 milioi euro inguruko etekinak lortzen ditu urtean.
 • Kanadako CO2 jaulkipenak ikaragarri igotzen dituzten, Indonesian ekosistema garrantzitsuak suntsitzen eta Sudango edo Myanmarreko diktaduren konplizeak diren petrolio-enpresetan ehunka milioi dolar inbertitzea.

Acusamos a Barclays de:

 • Con mas de 10.000 millones de euros al ano ser el mayor inversor en armamento del mundo!! 
 • Tener mas de 200 empresas filiales en diferentes paraisos fiscales.
 • Ser uno de los mayores especuladores en materias primas, con cerca de 400 millones de euros de beneficios anuales especulando con el precio de la comida.
 • Invertir cientos de millones de dolares en empresas petroleras que disparan las emisiones de CO2 en Canada, destruyen ecosistemas importantes en Indonesia o son complices de gobiernos dictatoriales como el de Sudan y el de Myanmar.

 

DEUTSCHE BANK

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Deutsche Banken aurka:

 • Armagintzan gehien inbertitzen duten bankuen artean, hirugarrena da. 3,5 mila milioi euro baino gehiago inbertitzen ditu.
 • 8.000 milioi euro janari-espekulaziotan inbertitzea, bereziki garapen-bidean dauden herrialdeetan.
 • Alemania, Kanada, Myanmar, Indonesia eta beste herrialde batzuetan ingurumenaren aurka lan egiten duten enpresak finantzatzea.
 • Myanmar, Kanbodia edota Sudango diktaduretan dirua inbertitzea eta Irakeko eta Kanbodiako gerretarako arma-ekoizpena finantzatzea.
 • Filial ugari edukitzea zerga-paradisuetan, bereziki Caiman irletan.

Acusamos a Deutsche Bank de:

 • Ocupar el tercer puesto en banca armada mundial con unas inversiones superiores a 3.623 millones de..
 • Haber especulado con alimentos, especialmente en paises emergentes, por un valor de mas de 8.000 millones de dolares
 • Financiar actividades altamente daninas para el medio ambiente en paises como Alemania, Canada, Myanmar o Indonesia entre otros.
 • Apoyar mediante inversiones a dictaduras como las de Myanmar, Camboya o Sudan y ser participe de la produccion de gran parte del armamento utilizado en las guerras de Iraq y de Camboya.
 • Contar con numerosas filiales en paraisos fiscales, especialmente en las Islas Caiman.

 

BANKOA (filial de Credit Agricole)

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Bankoa/Credit Agricoleren aurka: de:

 • 850 milioi euro baino gehiago edukitzea Greziako zortitulutan. Guztira, esposizioa 3.400 milioi eurokoa da.
 • 2012an, 3.250 langile kaleratzeko plangintza egitea.
 • Argentinako gcorralitoh delakoaren erantzule nagusienetako bat izatea, herrialdetik bat-batean desagertzea eta 6.000 langile kalean uztea, abisatu gabe.
 • Armagintzan 1.400 milioi euro baino gehiagoko inbertsioak edukitzea. Munduan, armagintzaren 8. bankua da.
 • Asian, AEBetan eta Latinoamerikan ekoitzitako elikagaiekin espekulatzea eta 2009tik 2011ra 235 milioi dolarretik gorako etekina lortzea.

Acusamos a Bankoa/Credit Agricole de:

 • Acumular mas de 850 millones de . en titulos de deuda griega, con una exposicion de unos 3.400 millones de ..
 • Planificar el despido de al menos 3.250 puestos de trabajo durante 2012.
 • Ser uno de los principales bancos responsables del corralito argentino, retirandose del pais de la noche a la manana y dejando sin avisar a mas de 6.000 trabajadores en la calle.
 • Tener inversiones por valor de mas de 1.400 millones de . en armamento, ocupando el 8o puesto de la banca armada mundial 
 • Especular con alimentos producidos en Asia, EEUU y Latinoamerica con beneficios de mas de 235 millones de dolares entre 2009 y 2011.

 

BANKINTER

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Bankinterren aurka:

 • Armagintza-enpresetan inbertitzea. Zehazki, milioi bat euro mailegatzea Instalaza enpresari, Gadafik bere biztanleriaren aurka erabilitako barreiatze-bonbak fabrikatu zituena.
 • Lehengaien eta elikagaien prezioarekin espekulatzea: azukrea, kotoia, artoa…
 • Aurrezle txikiak engainatzea, espekulazio-produktuak eros ditzaten. Hori dela-eta, 200 errudun-epai jaso ditu.
 • 119 langile kaleratzeko ezkutuko EEE bat egitea.
 • Efektiboa sartzearren bezeroari komisioa eskatzen dion lehenengo bankua izatea.

Acusamos a Bankinter de: 

 • Invertir en empresas armamentisticas. En concreto, prestar un millon de euros a la empresa Instalaza, que fabrico bombas de racimo que Gadafi uso contra su poblacion.
 • Especular con el precio de materias primas y alimentarias como el azucar, el algodon y el maiz.
 • Enganar a pequenos ahorradores para que contraten productos especulativos. Por esto ya lleva 200 sentencias declarandoles culpables.
 • Hacer un ERE encubierto con 119 despidos.
 • Ser el primer banco en pedir comisiones por ingresar efectivo, sin ser cliente.

 

BANCO POPULAR

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Banco Popularraren aurka:

 • Estatuko bosgarren entitatea izatea familiak etxetik kaleratzen.
 • Bezeroei arrisku handiko produktuetan inbertitzeko aholkua ematea, ondo informatu gabe, euren aurrezkiak galaraziz.
 • Elikagaien espekulazioan inbertitu izana Dexia bankuaren bidez eta elikagaien espekulazioan inbertitzen duten enpresak finantzatzea.

Acusamos a Banco Popular de

 • Ser la quinta entidad bancaria en cuanto a numero de desahucios realizados en el estado espanol 
 • Realizar contratos swap (intercambio de dinero a futuro) a personas con escasos o nulos conocimientos financieros, provocando la perdida de ahorros de los clientes y cuantiosos beneficios para la entidad bancaria.
 • Realizar prestamos a empresas especuladoras con alimentos y especular ellos mismos a traves de la banca Dexia.

 

LLOYDS BANKING GROUP

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Lloyds Banking Groupen aurka: 

 • Zerga-paradisuetan 97 filial edukitzea.
 • Ia 900 milioi euro edukitzea armagintza-enpresetan inbertituta eta horiei hamarka mila milioi euro mailegatu izana.
 • Elikagaiekin espekulatzen duten enpresei milaka milioi euro mailegatzea.

Acusamos al Lloyds Banking Group de:

 • Tener 97 filiales en diferentes paraisos fiscales.
 • Tener casi 900 millones de euros invertidos en empresas armamentisticas y haber prestado decenas de miles de millones de euros a estas empresas.
 • Prestar miles de millones de euros a empresas especuladoras en alimentos.

 

EVO (NovaGalicia, Banco Gallego)

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu EVO/ BancoGallego/Novagaliciaren aurka: 

 • Caixa Galiciako eta Novacaixagalicia zuzendari ohiei 60 milioi euro baino gehiago oedaintzea erretirotan eta pentsio-planetan.
 • FROB delakorik 3.627 milioi euro jaso izana (2010ean, 1.162 +2011n, 2.465).
 • Partizipazioak edukitzea edo eduki izana SACYR Vallehermoso (eraikuntza), Caser Seguros, NH Hoteles, Adolfo Domiguez, ZARA-Inditex (ehungintza), Pescanova edo Calvo enpresetan (elikagaiak-kontserbak), besteak beste.
 • 5 milioi euroko maileguak barkatzea alderdi politikoei.

Acusamos a EVO/BancoGallego/Novagalicia de: 

 • Pagar a antiguos directivos de Caixa Galicia y Novacaixagalicia mas de 60 millones de . en concepto de jubilaciones y planes de pensiones.
 • Haber recibido del FROB 3.627 millones de . (1.162 en 2010 + 2.465 en 2011) 
 • Tener o haber tenido participaciones en empresas como SACYR Vallehermoso (construccion), Caser Seguros, NH Hoteles, Adolfo Domiguez, ZARAInditex (textiles), Pescanova o Calvo (alimentariashgconservas), entre otras.
 • Perdonar una deuda a partidos politicos por valor superior a los 5 millones de .

 

ESPAINIAKO BANKUA / BANCO DE ESPANA

Espainiako Bankuari dagokionez, herritarrok ondokoaz informatzen dugu:

 • Bere erantzukizunen artean, finantza-sistemaren funtzionamendu zuzena eta egonkortasuna daude, bereziki.
 • Bankuek eta kutxek arauak bete ditzatela eta kaudimena izan dezatela egiaztatu behar du.
 • Bezeroekiko gardentasun eta babes araudia betetzen dela bermatu behar du, bezeroak iruzurretatik babesteko.

Hori dela-eta, honako salaketa hauek aurkezten ditugu Espainiako Bankuaren aurka: 

 • Zabarkeria kriminala, entitate ugariren balantze penagarriaz ez ohartzeagatik edo ez iragartzeagatik. Balantze negatibo horien jatorria eurek geldiarazten jakin ez zuten edo nahi izan ez zuten etxebizitzaburbuila ere bada.
 • Finantzen krisia fusioen bidez konpontzen saiatzea. Arazoa ez zen konpondu, atzeratu baizik. Bankiaren zentzugabekeria politika honen adibiderik argiena da.
 • CNMV-rekin batera, ehunka mila banku-bezero txikiri 7 iruzurretan 11.000 milioi euro galtzen utzi izana.
 • Lehentasunezko partizipazioen iruzurra -gCorralitoh modukoa- gertatzen utzi izana, eta ia milioi bat biktima eta 30.000 milioi euro blokeatuta utzirik.

Informamos a la ciudadania de que el Banco de Espana:

 • Tiene entre sus responsabilidades el promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero y, en particular: œ Tiene que supervisar la solvencia y el cumplimiento de las normas por parte de bancos y cajas.
 • Tiene que garantizar la normativa de transparencia y proteccion a la clientela para proteger los legitimos intereses de estos.

Por esto, acusamos al Banco de Espana de: 

 • Negligencia criminal por haber sido incapaz de descubrir o predecir los pesimos balances de numerosas entidades. Estos balances negativos se deben en mayor medida a la burbuja inmobiliaria que tampoco supo o quiso frenar.
 • Tratar de resolver la crisis financiera a traves de fusiones que solo retrasaron lo inevitable, con el desproposito total de Bankia como mayor exponente.
 • Haber permitido, junto con la Comision Nacional del Mercado de Valores, hasta 7 estafas diferentes a cientos de miles de pequenos ahorradores con una suma total de 11.000 millones de euros estafados.
 • Haber permitido la estafa tipo corralito de las preferentes con casi un millon de afectados y 30.000 millones de euros retenidos.

 

 

ESPAINIAKO GOBERNUAK / LOS DIFERENTES GOBIERNOS DE ESPANA

Honako salaketa hauek aurkezten ditugu Espaibiako Estatuko gobernu honen eta aurrekoen aurka: 

 • Etxebizitza mugarik gabeko negozio bilakatu izana, herritar guztien eskubide konstituzionala izan arren.
 • Zabarkeria kriminala, etxebizitzen burbuila mugarik gabe hazten utzi duelako, adituek eta gutxieneko zentzunak esandakoari arretarik egin gabe.
 • Estatu osoan proiektu megalomaniakoak taxutu eta burutu izana, gehienak zentzugabeak, eta beharrezkoak izan gabe.
 • Ekidin ezineko krisialdian, bankuak pertsonen gainetik jarri izana, bankuei itzelezko laguntzak emanda eta herritarrei bizi-kalitatea eta eskubideak murriztuta.
 • Goi-klaseen zerga-pribilegioei eustea, are krisialdia hasi eta 4 urte beranduago ere.
 • Iruzurraren aurka borrokatzeko, aurrekontu txiki-txikia prestatzea, eta goi-klaseei urtean hamarka mila milioi euroko iruzurra egiten utzi.
 • Desastre hauen guztien aurrean, gezurrak esan eta esan ibiltzea, eta atzamar bat bera ere ez mugitzea gertatutakoa aztertu eta errudunak auziperatzeko.
 • Eta, azkenik, herrialdea europar kapital handiari ematea, pribatiza daitekeen edozer harrapa dezaten eta herritarrak politikarien eta bankarien eskuetan salgai bilakatzea.

Acusamos al actual y a los anteriores gobiernos del estado espanol de:

 • Haber hecho de la vivienda un negocio sin limite, a pesar de ser un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
 • Negligencia criminal, al haber permitido que la burbuja inmobiliaria creciera indefinidamente sin hacer caso de numerosos expertos, e incluso del mas minimo sentido comun.
 • Haber proyectado y llevado a cabo a credito proyectos megalomaniacos, mayormente innecesarios y muchas veces sin ningun sentido por todo el territorio estatal.
 • Ante la inevitable crisis, haber puesto siempre a los bancos por encima de las personas, dando ayudas inmensas a estos, a la vez que a la ciudadania se le recortan tanto calidad de vida como derechos.
 • Haber mantenido los privilegios fiscales de las clases altas incluso 4 anos despues de empezada la crisis.
 • Haber mantenido un presupuesto raquitico para la lucha contra el fraude dejando que las clases altas defrauden decenas de miles de millones de euros al ano.
 • Ante todos estos desastres, mentir, mentir, y volver a mentir, y no haber movido un solo dedo para investigar lo ocurrido y procesar a los culpables.
 • Y, finalmente, entregar el pais al gran capital europeo para que saqueen todo lo que se pueda privatizar y transformarnos en mercancia en manos de politicos y banqueros.

 

MANIFIESTO: NO ES UN RESCATE, ES UN SAQUEO

Publicado el 16 June, 2012 por V.

Ya es oficial. Se va a rescatar a la banca española. De momento dicen que con 100.000 millones de euros se va a solucionar el agujero que existe y que los ciudadanos no lo vamos a sufrir.

Estamos inmersos dentro de una maraña que ensombrece el mundo entero. Un juego al que llaman crisis, que viene anunciándose desde hace décadas. Sin embargo, los economistas y el pueblo no fueron escuchados ni por los políticos ni por los medios de comunicación.

Pero el gran problema no viene ahora, vendrá cuando tengamos que hacer frente a esa deuda y no la podamos pagar. En ese momento, no van a valer más rescates de la banca, y lo que se rescatará será el país. Lo que viene después del rescate, es la intervención, situación en la que la política económica del estado pasa a ser gestionada directamente por Europa, y ya va a dar igual a quien se haya votado. Ante una situación tal, lo mejor es que nos fijemos en nuestros vecinos los griegos, que se debaten entre el suicidio y la supervivencia precaria y miserable sin expectativa de mejorar.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La burbuja inmobiliaria provocada por las entidades financieras ávidas de beneficios, y promovida por una clase política corrupta y centrada en el corto plazo, ha dejado nuestro país hecho unos zorros. La falta de regulación de la práctica bancaria también hizo de las suyas con los derivados financieros cuya crisis sirvió como detonante para la explosión de nuestra hiper inflada burbuja.

Las consecuencias que se derivan de ello son casi medio millón de familias despojadas de sus viviendas y más de tres millones y medio de casas vacías, que ni se penalizan ni se utilizan como alquiler social.

Consecuencias de la intervención Esta medida viene a agravar la situación de empobrecimiento colectivo al que nos están sometiendo desde el inicio de la crisis. A TODAS LAS PERSONAS SE NOS HA HIPOTECADO EL FUTURO AL CONVERTIRNOS EN PAGANOS DE LA BANCA, la misma que año tras año ha anunciado enormes beneficios para sus accionistas, sueldos descomunales para sus directivos y puestos a dedo a los políticos corruptos. Esto implica unas medidas drásticas y brutales para la población, porque los que rescatan lo hacen a cambio de duras medidas de austeridad que avalan con nuestro sufrimiento. Rajoy comienza a ser conocido como “el líder más incompetente”.

Considerando el sistema fiscal que tenemos en el Estado, todo ese dinero prestado a la banca lo tendremos que pagar los ciudadanos de a pie, pero no sólo con nuestros impuestos. Llegará un día en el que, por mucho que nos ahoguen, ya no podremos pagar más, y nos vendrán a intervenir. Y sufriremos todavía más, como mártires de la causa bancaria, de la gran fiesta financiera y de la burbuja inmobiliaria.

Pagaremos los platos rotos de una fiesta a la que no fuimos invitados.

Esta crisis no es económica, ES MORAL, es el reflejo de la ética corrompida, LA AVARICIA, que ha llevado a seres humanos a vivir por debajo del umbral de la pobreza, a perder sus trabajos, sus ahorros de toda la vida, sus viviendas, el derecho a una sanidad y educación publicas, dando prioridad absoluta a la banca, al gasto bélico, a la iglesia, a la fiesta taurina y a las tardes de fútbol.

Hay claros culpables y tenemos el deber de señalarlos, y son la clase política y las entidades financieras que han actuado con absoluta falta de responsabilidad política y social, utilizando el engaño como argumento y proclives a la corrupción y a la impunidad, sin que el peso de la Justicia recaiga sobre ellos.

Alternativas Que no NOS ENGAÑEN, el rescate no es una salida a esta situación, hay alternativas como crear una comisión abierta a todos los ciudadanos que analice las razones de esta crisis y, que en caso de que haya culpables, se les lleve a los tribunales. Análisis de la legitimidad de la deuda. Modificación de la política fiscal aumentando los impuestos sobre las rentas del capital. Acabar con la economía especulativa y apostar por la economía real. Lo importante somos las personas, hemos de trabajar por crear una nueva sociedad, pero no podemos cargar sobre nuestras espaldas los errores de criminales que permanecen impunes.

Subrayamos la importancia de que la sociedad esté informada y que conozca las terribles consecuencias que implica este rescate, pero más importante aún es dar una respuesta multitudinaria y contundente. La destrucción del colectivismo es uno de los mayores triunfos del sistema capitalista. Y hemos ido olvidando todo lo que han luchado varias generaciones, dejándose la piel, incluso su vida, por unos derechos sociales que nos quieren arrebatar y no van a parar hasta conseguirlo. La sociedad está cansada de que la engañen, de que la maltraten y de que la ninguneen.

Sólo nos queda la vía de la movilización ciudadana, constante, activa y cada vez más unida. Porque un estado de derecho es aquél en el que se respeta al pueblo, que es soberano, al que se le explican las cosas y sobre todo, por el que se lucha para mantener el estado del bienestar.

Lucharemos por nuestra supervivencia y por el desarrollo de nuestras capacidades, defenderemos nuestro planeta, nuestra tierra y sus habitantes por encima de todo.

Organicémonos, unámonos, para actuar y construir colectivamente.

SI NO LO HACEMOS NOSOTRAS Y NOSOTROS , NADIE LO HARÁ.

Comparte:
Share

Artículos relacionados

Deja un Comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Aviso legal. Esta web utiliza cookies para optimizar la navegación. Al continuar navegando está aceptando su uso y nuestra política de cookies y ver la forma de desactivarlas. (Política de privacidad) Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Aceptar Leer más