MANIFIESTO del M15M – M15Mren MANIFESTUA: 29M

M15Mren MANIFESTUA MARTXOAREN 29ko LANUZTEA ETA MOBILIZAZIO OROKORRA babesteko (en castellano)

M15M herritar ekimena da, GIZARTE ALDAKETAren alde borrokatu nahi duen pertsona ororen partaidetzara irekia. Martxoaren 29an Greba Orokorra egiteko deialdiaren aurrean, sindikatuen erantzukizunari dei egiten die Bizkaiko M15Mk, eta deialdi BATERATUA aldarrikatzen, langile guztiak —ahalik eta sektore gehienekoak— elkar daitezen eta lan- eta gizarte-mobilizazio zabala lor dadin.

Duela lau urtetik hona, benetako “Estatu-kolpeak” burutu dituzte merkatuek eta euren txerpolariek, lan- eta gizarte-eskubideen eta askatasunen aurka. Espainiako Estatuko gobernuek 2,4 milioi lanpostu deuseztatzen utzi dute, 5,3 lagun langabezian egoten eta horietatik 1,3, prestaziorik gabe. Enplegu publikoa sortzeko inbertsio publiko handiak barne hartuko dituzten politika globalak ezarri behar dira, funtsezko arloetan: komunitatearen aldeko zerbitzuetatik energia berriztagarrietara; klima-aldaketaren aurkako borrokatik oinarrizko gizarte-sektoreetara.

Gainera, onartu egin da enpresariek zigorrik ez jasotzea, soldatapekoak eta pentsiodunak pobretzea, 11,5 milioi lagunek hilean 1.000 eurotik beherako ordainsaria jasotzea… Enplegua eskuratzeko aukerarik ez dagoen bitartean, Oinarrizko Errentari eutsi behar zaio.

Finantza-sistema 300.000 milioi eurorekin finantzatu edota abalatu egin da, hain zuzen ere, ondasun higiezinetarako kredituetan eta arrisku handiko funtsetan egindako iruzurrak eta bidegabekeriak “saneatzeko”. Aldi berean, arazo ekonomiko larriak dituzten milaka familia kaleratu egin dira, inolako aukerarik edo laguntzarik eskaini gabe. Ekonomia- eta finantza-jarduera kontrolatu eta onbideratu behar da, bai eta 1980tik aurrera pribatizatutako enpresa eta zerbitzu ugariak sozializatu ere. Horretarako, beharrezkoa da Banku Publikoa.

Gizartearen kohesioaren oinarri sozialak hautsi egin dira: gehiengoa pobretu eta prekarizatu egin da eta, hartara, gizarte-desberdintasuna ikaragarri areagotu. “Gizarte-bidegabekeriaren erregimena” jarri da indarrean. Zerga-iruzurrak baliabide ugari kentzen dizkio kolektibitateari, eta enplegua kaltetzen du. Baliabide publikoak finantza-ministerioaren esku utzi behar dira, herritarren kontrolpean, iruzur horren kontra eraginkortasunez borrokatzeko. Emaitzak jendarteratu behar dira, eta errudunak gogor zigortu.

LAN ERREFORMAren aurkako jarrera da geurea. Lan-erreformarekin, pertsonak erabili eta botatzeko salgaiak balira bezala erabil daitezke, eskubide guztiak jabeentzako dira eta. Askoz ere merkeago kaleratu ahal izango dituzte langileak, nahi dutenean eta inori kontuak eman gabe. Kalitatezko lana ordezkatzeko aprobetxatuko dute, eta, horren ordez, lan prekarioa ezarriko. Ordutegiak, txandak, denborak lan egiteko moduak eta soldatak nahieran aldatu ahal izango dituzte.

 

Erreformak negoziazio kolektiboaren arauak ezabatzen dituelako, bai eta hitzarmenen iraungipen-eza eta EEEak aldez aurretik baimentzea ere; sektore publikoko langileak kaleratu ahal izango direlako, eta langabeei zerbitzu publikoetako lanak egitera behartuko dituztelako; 30 urtera arteko gazteentzako kontratu-modalitate bat aurreikusten delako, urtebeteko probaldia izango duena eta langabezia-prestazioarekiko bateragarria izango dena eta subsidiorik jasotzen ez dutenak betiko langabeziara kondenatuko dituena. Enplegu finkoa berreskuratu behar da, kalitatezkoa eta eskubideduna.

Sistema anker honen interes ekonomiko eta politikoek, krisialdia sortarazi duten arrazoien gainean ekin eta ekoizpen-, banaketa- eta kontsumo-eredua aldatu eta, hartara, planeta honetako bizitza iraunkorrago egin ordez, doitzeko eta gastuak murrizteko politikak aplikatzen dituzte, eta horien zama ahulenen, etorkinen, gazteen, emakumeen, pentsiodunen eta soldatapekoen sorbalden gainean ezartzen.

Europan boterea duten organismoetako teknokratak, NMF, Mundu Bankua eta multinazionaletako lobbyak, gobernuekin elkar hartuta, Europako herri pobreenetako herritar xeheak itotzen dituen aurrekontu-, zerga- eta moneta-politika ezartzen ari dira. Horrenbestez, BEHARREZKOA DA EGOERA HORRI ERANTZUN GLOBALA EMATEA, kapitalaren logika hautsi eta gizartean aldaketa erradikala gauzatze aldera.

GOBERNUAK LAN ERREFORMA INPOSATU DU. SUMINDUOK ERANTZUN EGITEN DUGU: LAN ERREFORMAREN AURKA, BORROKA DEZAGUN DUINTASUNAREN ALDE. %99 GARA.

 

MANIFIESTO del M15M en apoyo al PARO Y MOVILIZACIÓN GENERAL del 29 de MARZO. (Euskeraz)

EL M15M es una iniciativa ciudadana que está abierta a la participación de todas las personas que quieran luchar por un CAMBIO SOCIAL. Ante la convocatoria de Huelga General para el 29 de Marzo, el M15M de Bizkaia hace un llamamiento a la responsabilidad sindical, apoyando la convocatoria UNITARIA donde se facilite el encuentro entre todas las personas trabajadoras, del mayor ámbito posible, apostando por una amplia movilización laboral y social.

Desde hace cuatro años, se están produciendo auténticos “Golpes de Estado” de los mercados y sus mercaderes contra los derechos laborales, sociales y las libertades. Los Gobiernos, en el estado Español, han consentido la destrucción de 2,4 millones de empleos, el paro de 5,3 millones de personas, de los cuales 1,3 millones carecen de prestación. Hay que imponer políticas globales que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público en áreas claves que abarcan de los servicios comunitarios a las energías renovables, de la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos.

Se ha permitido la más absoluta impunidad de los empresarios, en el empobrecimiento de las personas asalariadas y pensionistas, con una población de 11,5 millones de personas las cuales no llegan a percibir 1.000 euros al mes. Mientras no exista posibilidad de empleo, hay que mantener la Renta Básica.

Se han financiado y/o avalado más de 300.000 millones de euros al sistema financiero para “sanear” sus fraudes y tropelías, cometidas sobre créditos inmobiliarios y fondos de altos riesgos, mientras se desahucia a miles de familias con graves problemas económicas y sin ninguna oportunidad o ayuda. Hay que recuperar la capacidad de controlar y orientar la actividad económica, financiera y socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980, para lo cual es necesaria la Banca Pública.

Se han roto las bases sociales de cohesión de la sociedad, empobreciendo y precarizando a la mayoría y aumentando exponencialmente la desigualdad social. Se ha instaurado un “régimen de injusticia social”. El fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben ponerse al servicio del ministerio de finanzas con control de la ciudadanía para luchar eficazmente contra ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y sancionar severamente a los culpables.

Nos posicionamos en contra de la REFORMA LABORAL, donde las personas pueden ser tratadas como mercancía de usar y tirar, ya que todos los derechos son para la patronal. Podrán despedir mucho más barato, cuando quieran y sin dar cuentas a nadie. Aprovecharán para cambiar el trabajo de calidad por trabajo precario. Podrán modificar a su antojo los horarios, los turnos, los tiempos, las formas de trabajo y los salarios.

 

Porque la reforma elimina las normas de la negociación colectiva, la no caducidad de los convenios y la autorización previa en los EREs; porque los trabajadores del sector público podrán ser despedidos y los desempleados obligados a desarrollar trabajos de servicio público; porque se decreta una nueva modalidad de contrato para jóvenes hasta 30 años, con un periodo de prueba de 1 año, compatible con la percepción del desempleo que condena al paro perpetuo a las personas que no cobran el subsidio. Hay que recuperar el empleo fijo, de calidad y con derechos.

Los intereses económicos y políticos de este sistema antihumano, en vez de actuar sobre las causas que han originado la crisis, cambiando de modelo de producción, distribución y consumo para hacer más sostenible la vida en este planeta, aplican políticas de ajuste y reducción del gasto donde a los más débiles, inmigrantes, jóvenes, mujeres, pensionistas y asalariados se les hace recaer el peso de la misma.

Los tecnócratas de los organismos del poder en Europa, junto con el FMI y el Banco Mundial y los “lobbys” de las multinacionales, de acuerdo con los gobiernos, están imponiendo una política presupuestaria, fiscal y monetaria, que está asfixiando a las clases populares de los países más pobres de Europa, por lo que es NECESARIA UNA RESPUESTA GLOBAL para romper con la lógica del capital y realizar un cambio radical de la sociedad.

EL GOBIERNO IMPONE LA REFORMA LABORAL. L@S INDIGNAD@S RESPONDEMOS: CONTRA LA REFORMA LABORAL LUCHEMOS POR LA DIGNIDAD. SOMOS EL 99%.

(Euskeraz)

M15Mbizkaia.net

Comparte:
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.