Inicio TemasSocialBerri-Otxoak Manifestación en Bilbo contra el aumento de la pobreza

Manifestación en Bilbo contra el aumento de la pobreza

por CGT-LKN Bizkaia

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

Las personas allí reunidas proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Encontrar solución o alternativas a las estructuras que generan pobreza junto a la garantía de plena participación de las personas empobrecidas, especialmente en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las estrategias para un futuro sostenible. De este modo, podemos garantizar que nuestro planeta y nuestras sociedades presentes y futuras respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de algunos y algunas privilegiadas.

Las tasas de pobreza en el mundo siguen siendo alarmantes: una de cada diez personas en las regiones empobrecidas sigue subsistiendo con menos de 1,90 dólares al día. Las cifras de pobreza en Europa siguen subiendo y esto se suma a la preocupación de millones de personas están preocupadas por la salud de sus familias, por el futuro de sus trabajos o solo tienen en mente cómo van a llegar a fin de mes.

Y  lo  mismo  ocurre  en  Euskadi,  donde  ya  antes  de  la  crisis  provocada  por  COVID-19 encontrábamos tasas de pobreza y exclusión social preocupantes; según los datos de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi (EPDS 2018):

          Las mujeres recogían el 55% de los casos de pobreza real.

          Las familias monoparentales encabezadas por mujeres recogían un 30% de la pobreza.

          172.307 personas (el 8% de la población) vivían ya en riesgo de pobreza (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir).

     484.571 personas (el 22,4% de la población) vivía en situación de riesgo de ausencia de bienestar (viven con menos de 811,90 euros al mes).

          2.000 personas no tenían hogar.

 

Además, la crisis por COVID-19 está impactando de manera negativa en la vida de las niñas, niños, adolescentes y familias, sobre todo en aquellas de mayor vulnerabilidad, por lo que urge responder también con estrategias basadas en derechos de infancia. Y es que la actual situación de pandemia augura un incremento en los niveles de pobreza y desigualdades sociales, superando, probablemente, los de la crisis del 2008.

En los últimos años y especialmente en los meses de confinamiento y post-confinamiento por COVID-19,  se  ha  revelado  y  constatado  la  importancia  del  sistema  de  protección  social  de Euskadi. En momentos de incertidumbre como los vividos recientemente los servicios sociales se declaran SERVICIOS ESENCIALES. Pero, también se ha hecho más evidente lo que nos revelaba la propia EPDS en 2018, que una parte importante de la población en riesgo de pobreza no accede al sistema  por  diferentes  razones  (no  cumplir  requisitos  de  acceso,  falta  de  información  u  otras cuestiones); hablamos de un total de 60.618 personas en 2018 (un 30,7% del total de hogares en riesgo).

Las redes, movimientos sociales sindicatos y organizaciones firmantes pensamos que ACABAR CON POBREZA EN EUSKADI ES UNA OPCIÓN POLÍTICA, por ello, instamos a las Instituciones Vascas, partidos políticos de Euskadi a que se pongan de acuerdo y NOS REPRESENTEN a toda la ciudadanía, también a las personas más vulnerables; y emprendan acciones políticas y reformas encaminadas a garantizar el acceso a los servicios esenciales a todas y todos, el fortalecimiento del sistema de protección y el fin de la pobreza y la exclusión social en nuestro territorio.

 

UNA POLÍTICA CONSENSUADA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA, UN SISTEMA FUERTE Y LEGITIMADO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y RENTAS MÍNIMAS NOS HACEN UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA.

 

COLECTIVOS FIRMANTES.

COLECTIVOS SOCIALES:

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de  Bizkaia,  Berri-Otxoak  (Barakaldo),  Danok  Lan  (Galdakao), Iskanbila, La Posada de los Abrazos-Besarkatuz, Mujeres  del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia, Punto de Información sobre RGI (Santurtzi), SOS Racismo Bizkaia y Trabajadoras No Domesticadas.

 

SINDICATOS:

CGT-LKN.,CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS, y ESK

REDES DEL TERCER SECTOR SOCIAL:

EAPN EUSKADI (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social).

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO.

 

CONTACTO: ELENA DE LA HERA EAPN EUSKADI

coordinacion@eapneuskadi.net

688.824.126

 

BABES SOZIALA EMATEKO SISTEMA SENDO BATEK GIZARTEA BIDEZKOAGO EGINGO DU

Pobrezia desagerrarazteko Munduko Egunak 1987ko urriaren 17an dauka jatorria. Egun horretan, ehun mila pertsona baino gehiago elkartu ziren Trocadero plazan, Parisen, bertan sinatu baitzen 1948an Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala. Topaketa horren bidez, pobrezia, indarkeria eta gosea jasaten duten pertsonak gogoan hartu nahi izan zituzten.

 

Bertan bildutakoek adierazi zuten pobrezia giza eskubideen urraketa bat dela eta pertsona horiekiko errespetua bermatzeko ahaleginak bildu beharra aldarrikatu zuten. Pobrezia sortzen duten egituren ordezko aukerak eta konponbideak aurkitzea eta pertsona pobretuen parte-hartzea sustatzea lehentasunezko neurriak  izan behar dira politika eta estrategien barruan, bereziki beren bizitza eta komunitateei dagozkien erabakietan, etorkizun iraunkorra izateko. Horrela izanik, bermatu dezakegu gure planetak eta gure egungo eta etorkizuneko gizarteek pertsona guztien beharrizan eta nahiei erantzungo dietela, ez soilik pribilegiatuenei.

Munduko pobrezia-tasak oso kezkagarriak dira oraindik ere: eremu pobretuetako hamar pertsonatik bat eguneko 1,90 dolar baino gutxiagorekin bizi da. Europako pobrezia-zifrek gora egiten jarraitzen dute. Horrekin batera, milioika pertsona daude kezkatuta beren senideen osasunagatik, beren lanen etorkizunagatik, edo, besterik gabe, ez dakitelako nola helduko diren hilabete amaierara.

Eta gauza bera gertatzen da Euskadin, izan ere, COVID-19aren krisiaren aurretik bagenituen pobrezia eta bazterkeria-tasa kezkagarriak; Euskadiko Pobrezia eta Desberdintasun Sozialen azken Inkestaren arabera (EPDS 2018):

 

          Emakumeak ziren pobrezia errealaren kasuen % 55.

          Emakumea buru duten guraso bakarreko familiek pobreziaren % 30a jaso zuten.

     172.307 pertsona (herritarren % 8) bizi ziren pobrezia egoera larrian (541,27 eurotik behera hilean).

          484.571 pertsona (herritarren % 22,4) bizi zen ongizaterik gabe egoteko arriskuan (hilean 811,90 euro baino gutxiagorekin).

          2.000 pertsonak ez zeukaten etxerik.

 

Gainera, COVID-19aren krisia gogor eragiten ari da haur, nerabe eta familien bizitzetan, batez ere babesgabetasun handienean bizi ziren horiengan. Beraz, haurren eskubideetan oinarritutako estrategiak erabili behar dira erantzun bat emateko. Pandemia egoerak pobrezia eta desberdintasun sozialak areagotzeko arriskua dauka. Litekeena da 2008ko krisiak baino ondorio latzagoak izatea.

Azken urteetan, eta bereziki konfinamenduan eta konfinamendu ostean, Euskadiko babes sozialeko sistemak duen garrantziaz ohartu gara. Duela gutxi bizitako ziurgabetasun uneetan, gizarte zerbitzuak FUNTSEZKO bihurtzen dira.  Baina 2018an EPDS inkestak ikusarazi zuena ere argiago  geratu  da;  izan  ere,  pobrezia  egoeran  dagoen  biztanleriaren  zati  handi  batek  ez  dauka sistemarako sarbiderik, arrazoi desberdinengatik (ez ditu baldintzak betetzen, ez dauka informaziorik, edo bestelako arrazoiak); 60.618 ziren guztira 2018an (arriskuan dauden etxeen % 30,7 guztira).

Gizarte mugimendu, erakunde, sare eta bestelako erakunde sinatzaileok uste dugu EUSKADIN POBREZIA DESAGERRARAZTEA AUKERA POLITIKOA dela. Hori dela eta, euskal erakunde eta alderdi  politikoei  eskatu  nahi  diegu  ados  jartzeko  eta herritar  guztion  izenean  jarduteko, baita

babesgabeenen izenean ere. Hori horrela izanik, ekintza politikoak eta erreformak abian jartzeko eskatu nahi diegu, denontzako funtsezko zerbitzuak bermatzeko, babes-sistema sendotzeko eta gure lurraldean pobrezia eta gizarte-bazterkeria desagerrarazteko.

POBREZIAREN AURKA BORROKA EGITEKO POLITIKA ADOSTUA, BABES SOZIALAK ETA GUTXIENEKO ERRENTEK BERMATUTAKO SISTEMA SENDO BATEKIN, GURE GIZARTEA BIDEZKOAGOA IZANGO DA.

 

DEITZEN DUTENAK.

GIZARTE KOLEKTIBOAK:

Argilan-ESK,  Argitan  (Barakaldoko  Emakumeentzako  Aholku  Etxea), Bizkaiako Etxeko  Langileen

Elkartea,   Bizkaiko SOS Arrazakeria, Berri-Otxoak   (Barakaldo),   Danok   Lan   (Galdakao), Iskanbila, La Posada de los Abrazos-Besarkatuz Munduko Emakumeak, Portugaleteko Eskubide Sozialen Bulegoa, PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia, Punto de Información sobre RGI (Santurtzi), Trabajadoras No Domesticadas.

 

SINDIKATUAK:

CGT-LKN, CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS eta ESK .

 

HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREAK:

EAPN EUSKADI (Pobrezia eta gizarte-bazterkeriaren aurkako Europako Sarea).

BILBOKO AUZO ELKARTEEN FEDERAZIOA

 KONTAKTUA: ELENA DE LA HERA EAPN EUSKADI

coordinacion@eapneuskadi.net

688.824.126

Comparte:
Share

Artículos relacionados

Aviso legal. Esta web utiliza cookies para optimizar la navegación. Al continuar navegando está aceptando su uso y nuestra política de cookies y ver la forma de desactivarlas. (Política de privacidad) Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Aceptar Leer más