Concentracion: “Contra el franquismo de ayer y de hoy” Kontzentrazioa (sede PP) Bilbao‏

¡ALUCINA! EL PP SE VUELVE MEMORIALISTA!

La utilización política de las víctimas de ETA no os ha debido salir rentable y ahora pretendeis utilizar también las víctimas del 4 Enero de 1937, según reclamais al Ayuntamiento y al Gobierno en vuestra moción.  Quereís seguir jugando con las víctimas en vuestro provecho y amañaís el relato a vuestro antojo.

CfyhtuMWwAANHkn¿Por qué no recordaís que la llamada “guerra civil” no fue efecto de un meteoro, sino que la provocaron Franco y cuatro generales golpistas, al  levantarse con la ayuda de la Jerarquía, contra la República legítimamente instituida, produciendo un millón de muert@s? ¿Por qué no recordaís la lluvia de bombardeos sistemáticos e inmisericordes de los aviones aliados, nazis y facistas, que masacraron poblaciones civiles indefensas como Gernika, Durango, Otxandio, Eibar, etc., etc., y  Bilbao, infinidad de veces, con un saldo importante de muert@s? Fue precisamente un bombardeo el que provocó el desbordamiento de la indignación popular esa tarde desgraciada. Habéis olvidado esos dos puntos fundamentales en vuestro relato, que es un alegato a la desmemoria más que a la memoria.

Os molesta y mucho “el proceso de recuperación de la memoria histórica y de reconocimiento de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil”, que en el Estado y en la sociedad vasca empieza a tomar cuerpo después de 80 años de silencio y oprobio oficiales. Es lo que buscais contrarrestar con vuestra moción. Un sarcasmo más en la larga historia de la dictadura y de la impunidad impuesta por la Transición.

¿Por qué callais que el Gobierno PP no ha aportado un euro a la causa de la memoria en toda la legislatura, y sin embargo,  aporta muy bien  a la Fundación Franco y a las celebraciones del Valle de los Caídos?  ¿Por qué habeís abierto el Centro Memorial de Gasteiz en un edificio flamante con apoyo millonario, exclusivamente a memoria de las víctimas de ETA y no a memoria de las víctimas de la guerra, si tanto os preocupa? ¿Por qué bloqueais sistemáticamente los exhortos que la Querella Argentina dirige a la Justicia española para exigir  la deportación o las declaraciones indagatorias a los imputados, políticos y torturadores, agentes de crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué desoís las recomendaciones de la Comisión de DD.HH de la ONU, de la Amnistía Internacional en el  mismo sentido?

Sentimos mucho respeto por los muertos del 4 de Enero y no lo estropeeís ahora con vuestra absurda iniciativa. Habeis mantenido 80 años de celebraciones, condecoraciones, monumentos por doquier, dedicación de calles y plazas, celebraciones religiosas con presencia de cardenales, más de mil beatificaciones del Vaticano a l@s hijos de la Cruzada, etc., etc. Acaban de retirarse del lugar privilegiado que gozaban, los cuadros de los alcaldes franquistas, como Pilar Careaga, que abandonó Larrínaga gracias a un canje, donde estuvo recluida no por obras de caridad, sino por actuaciones armadas de la falange.

Sin embargo, de l@s 140 mil desaparecid@s, muert@s con o sin Sumarísimos farsa por las fuerzas nacionales franquistas, muchísim@s ni siquiera fueron registrad@s en los respectivos ayuntamientos, condenad@s al silencio e incluso a la desaparición física total. Déjenos que recordemos y honremos a los nuestros dignamente, sin excesos como habeís hecho durante 80 años con los vuestr@s, con harto escarnio al resto de víctimas. Bilbo 16-04-2016  

 

 

 

 

 

 

Frankismoaren krimenen aurkako kereilaren Euskal plataforma

 

 

Bai harrigarria! PP Memoria Zalea Egin zaigu!

Ez zaudete konforme ETAren biktimen erabilera interesatuak emandako ondorioekin eta orain, Udalari eta Jaurlaritzari zuzendutako mozioan ikus daitekeenez, 1937 urtarrilaren 4ko biktimez baliatu nahi duzue. Beti bezala, biktimekin jokatu nahi duzue, zeuen probetxurako eta komenientziazko errelatoa moldatuaz.

Zergatik ez duzue gogoratzen “gerra zibila” deiturikoa ez zela izan meteoro batek eragina, baizik Franco eta lau jeneral militarrek sortu zutela Elizaren laguntzaz, legezko Errepublikaren aurka, miloi hilak eraginaz? Zergatik ez duzue gogoratzen nazi eta faxista hegazkinen bonbardaketa sistematiko eta errukigabeen zaparrada, Gernika, Durango, Otxandio, Eibar, etab., etab., eta Bilboko poblazio zibil eta desarmatua masakratuz, hildako kopurua handia probokatuz? Bereiziki bonbardaketa bat izan zen zorigaiztoko arratsalde hartan jendartearen haserrea piztu zuena. Bi puntu garrantzitsu hauek hastu dituzue zeuen errelatuan, memoriari baino memoriari-ezari atxikirik.

Antza, asko eragozten dizute “memoria historikoaren eskuratzeak eta frankismoaren eta Gerra zibileko biktimen aldeko onespenak”, Estatuan eta euskal gizartean  gora egin dutelako, 80 urtetako isiltasuna eta laido askoen ondoren. Zeuen mozioaz horixe eraso nahi duzue. Beste sarkasmo bat gehiago, diktadura luzearen ostean eta Trantsizioaren inpunitatearen ondorioz.

Zergatik isiltzen duzue PPren Gobernuak ez duela euro bat eman legealdi osoan memoriaren kausarako, eta bai, ordea, Franco Fundazioari eta “Valle de los Caidos”ko ospakizunetarako? Zergatik ireki duzue Gasteizko Memoria Zentroa, eraikin ederrean eta dirutza handiaz, soil-soilik ETAren biktimen oroitzarako eta ez gerrako biktimen oroimenerako, hauegatik hainbesteko axola duzuelarik? Zergatik blokeatzen dituzue sistematikoki Argentinako Kereilak espainiar Zuzenbideari zuzendu dizkion eskari edo esortoak, politiko eta torturatzaile inputatuak deportatu edo aitorpenetara behartzen, giza legearen kontrako krimenen autore direlakoz?   Zergatik ez duzue jaramonik egiten ONUko Giza Eskubideen Batzordearen edo Nazioarteko Amnistiaren gomendioei?

Errespetu handia diegu urtarrileko 4an Bilbon hildakoei, zeuek orain zeuen zentzu gabeko eskaerarekin estropeatzeko. Hainbat eta hainbat ospakizun, kondekorazio, mila monumentu bazter denetan, kale eta plazak izenpetuz, kardinalen presentziaz elizkizunak, Vaticanoak milatik gora  Cruzadako semetzat beatifikatuak, etab., etab. Bi urte erretiratu zirela frankista alkateen koadroak, adibidez, Pilar Careagarena, kanje bati esker libratua Larrinaga kartzelatik, non atxiloturik zegoen ez karidadeko obragatik, baizik falangeko ekintza armatuagatik.

Zoritxarrez, fartsazko Sumarisimoen bidez ala ez, indar nazional frankistak hildako 140 mila desagertuetatik, asko eta asko ez zituzten gutxienez erregistratu beren udaletan, isiltasunera eta areago, desagerpen fisikora kondenatuz.

Utzi gaitzazue guriak justiziaz gogoratzen eta duintasunez omentzen, gehiegikeriarik gabe, zeuek 80 urtetan egin duzuen bezala, beste biktimek erabat ahaztuaz. Bilbo 16-04-2016

 

 

 

 

 

Frankismoaren krimenen aurkako kereilaren Euskal plataf

Comparte:
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.