Primeras Medidas del Gobierno del “PP De Los Mercados”/“Merkatuetako PP”ren gobernuaren lehenengo neurriak

“Seguir robando a los pobres para dárselo a los ricos”

Con la promulgación del nuevo gobierno del Partido Popular comienzan a vislumbrarse por dónde van ir las medidas políticas, económicas, laborales, sociales, educativas, culturales… que tiene previstas desarrollar, aunque siguen callándose los mayores recortes laborales y sociales.

 

La reforma constitucional del artículo 135 pactada por el PP y el PSOE, consagró el robo a las clases populares, asegurando por encima de todo, el cobro de la deuda y sus intereses por parte de los acreedores (fondos de inversión y la banca en general), deuda que representa la gran estafa a la que nos han sometido la patronal, la banca, el sistema financiero.

Desde la CGT, no esperábamos del PP políticas económicas distintas a las que el PSOE utilizó en la última legislatura, es decir, pagar la crisis desposeyendo de rentas, servicios públicos y derechos a las y los trabajadores y clases populares y beneficiando a empresarios, banqueros, especuladores, financieros. En definitiva robar a los pobres para dárselo a los ricos. En este sentido, el presidente del gobierno del partido popular ya va mostrando algunas de sus cartas :

El “PP de los Mercados”, para empezar, va a entregar a esos “ladrones de los mercados” 16.500 millones de euros en recortes del gasto público durante el 2012 (se especificará en los presupuestos del mes de marzo). Esta cifra puede aumentar 10.000 millones más si así lo pide la UE, privatizando servicios esenciales como la sanidad (copago) o la educación, eliminando gastos por prestaciones sociales de todo tipo (dependencia, cultura, personas maltratadas, excluidas, desempleadas)

  Ratificar la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de cálculo, lo que supone reducir la cuantía de la pensión (el PP defendió lo contrario en la oposición). Para este año, subirá el IPC a los 8,7 millones de pensionistas

  Reducir las prejubilaciones. Compatibilizar el cobro de la pensión y el trabajo a media jornada

  Privilegiar a los fondos privados de pensiones con mayores desgravaciones

 Bajar aún más los impuestos a las empresas, Rebajar el impuesto de sociedades

– Congelar empleo público excepto la policía, guardia civil

– Bonificar hasta el 100% los nuevos contratos. Rebaja fiscal de 3.000 e por contrato del primer trabajador. Un año de seguridad social gratis por contratar a mayores de 30 años

– Primar (nuevamente) las deducciones fiscales por la compra de vivienda (una de las causas de la burbuja inmobiliaria),

 Pasar a los lunes los puentes vacacionales para ser más “competitivos”

 Aprobar en los próximos meses una Nueva Reforma Laboral incentivando el contrato único fijo con despido barato.

  En resumen, todo el poder a la patronal mientras las y los trabajadores somos mercancía de usar y tirar.

Desde la CGT, volvemos a hacer un llamamiento a las conciencias de las clases populares y clase trabajadora para la revuelta y movilización social ya contra esta situación de recortes, represión, precariedad e indignidad a la que nos están sometiendo la clase política y los mercados.

SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Aberatsei emateko txiroei lapurtzen jarraitu”

Alderdi Popularraren gobernu berriaren izendapenarekin hark garatzea aurreikusita dituen neurri politiko, ekonomiko, lan esparrukoak, sozialak, hezkuntza mailakoak, kulturalak…zein norabidetik joango diren ikusten hasten da; gizarte eta lan arloko murrizketa handienak ezkutatzen jarraitzen badute ere.

PP eta PSOEk adostutako Konstituzioaren 135. artikuloaren erreformak, klase herrikoiei lapurketa ezarri zuen; hartzekodunei (bankuak eta inbertsio fondoak) edozerren gainetik zorren eta haren interesen ordainketa bermatuz, zor hauek bankak, patronalak eta finantza sistemak inposatu digun iruzur handiaren ondorio zuzenak direnean.

CGTtik, PPren aldetik, PSOEk azken legealdian erabilitako politika ekonomikoez bestelakorik ez genuen espero, hau da, krisia langileei eta klase herrikoiei errentak, serbitzu publikoak eta eskubideak kenduz ordaintzea, enpresariei, bankariei, espekulatzaileei eta finantziariei irabaziak emateko. Azken batetan txiroei lapurtzea aberatsei emateko. Zentzu honetan gobernu popularraren lehendakariak bere kartetako batzuk erakusten hasi da: Hasteko “Merkatuen PP”k, “merkatuen lapur” hoiei, 2012an zehar, gastu publikotik murriztutako 16.500 milio euro emango dizkie (martxoko aurrekontuetan zehaztuko den murrizketa). Kopuru hau 10.000 milioitan handitu daiteke Europar Batasunak hala eskatuz gero, osasuna (ordainketa partekatua) edo hezkuntza bezelako oinarrizko serbitzuak pribatizatuz, era guztietako diru laguntza sozialak kenduz (menpekotasuna, bazterketa, tratu txarrak jasandakoentzat, kultura, langabetuak).

-Erretirorako adina 67 urtetan finkatzea eta ordainsaria kalkulatzeko aldiaren luzapena, pentsioen zenbatekoa murriztea suposatzen duena (oposizioan zegoenean PPk kontrakoa defendatu zuen). Aurten, 8,7 milioi pentsionistei IPCa igoko die.

-Aurretiko erretiroak murriztea. Pentsioa jasotzea eta ihardunaldi erdiko lana izatea ahalbideratuko da.

-Pentsio fondo pribatuei lehentasuna emango zaie zergetan desgrabazio handiagoen bitartez.

-Enpresentzako zergak gehiago jeitsiko dituzte, “Elkarteen gaineko zerga” murriztuz.

-Enplegu publikoaren murrizketa, guardia zibilean eta polizian izan ezik.

-Kontratu berriak saritu, %100erainoko laguntzekin. 3000 eurotarainoko zerga beherapena lehen lana duten langileen kontratuengatik. 30 urtetik gorakoak kontratatzeagatik urte betez gizarte segurantza doan enpresentzat.

-Etxebizitza erosketagatik zerga beherapenak (berriz) (higiezinen burbuilaren eragileetako bat).

-Oporretako “zubiak” astelehenetara pasatzea “lehiakorragoak” izateko.

-Datozen hilabeteetan Lan Erreforma berri bat indarrean jartzea, kaleratze merkea duen kontratu iraunkor bakarra bultzatuz.

Laburbilduz, patronalari botere guztia eman langileak erabili eta botatzeko salgaiak garen bitartean.

 

CGT-LKNtik langile klasearen eta klase herrikoien konzientziari klase politikoak eta merkatuek inposatzen ari diguten murrizketa, errepresio, prekarietate eta duintasun ezak markatutako egoera honen aurkako matxinadarako eta mobilizaziorako deialdi berri bat egiten diogu.

 

CGT-LKNko Idazkaritza Iraunkorra

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.