NOS ARRASTRAN AL EMPOBRECIMIENTO Y LA PRECARIEDAD

EUSKAL HERRIA BERE BIDEA

 

Las organizaciones sindicales y sociales que componemos la Plataforma Gune llevamos a cabo en febrero y marzo de este año una Campaña contra la Pobreza y la Precariedad. En ella denunciamos que las políticas antisociales que se vienen aplicando están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la población, favoreciendo, por el contrario, el enriquecimiento de una minoría. Esta situación se agravaría con la aplicación del Tratado de Libre Comercio que están negociando en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, con el que los mercados arrasarán aún más la vida de las personas y de los pueblos a ambos lados del Pacífico.

 

Precariedad, pobreza, vulnerabilidad, incertidumbre, recorte de derechos, temporalidad, migraciones forzadas,… Son piezas esenciales de un sistema económico injusto basado en la explotación y de un sistema social donde las desigualdades sociales no dejan de crecer. Explotación y desigualdades que se ceban especialmente en las mujeres.

 

La tasa de paro en Hego Euskal Herria supera el 16%, 6 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Más de la mitad de las personas en paro no percibe ninguna prestación por desempleo. El porcentaje de personas desempleadas que carece de prestación no deja de crecer.  El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra han ido recortando las prestaciones sociales, tanto en su cuantía, en la duración de la prestación y dejando a diversos colectivos sin ninguna protección. Los niveles de pobreza alcanzan las cotas más altas de los últimos 25 años. Las mujeres sufren con mayor dureza esta dinámica de empobrecimiento. Es reflejo de un sistema social que relega a la mitad de la población a una mayor desigualdad.

 

Por todo lo anteriormente mencionado, vemos necesario retomar la Campaña contra la Pobreza y la Precariedad, especialmente en un momento en el que se pretende cuestionar incluso el hecho de poder dotarnos de un sistema de protección social público, universal y digno. Reclamamos:

 

 • Un sustancial aumento del salario mínimo, que evite que empleo y pobreza sean lo mismo.
 • Una prestación por desempleo de cuantía digna, mientras dure la falta de empleo.
 • Aumentar la cuantía de las RGI y Renta de Inclusión Social (Renta Básica) por encima del SMI actual. Y aumentar las escalas aplicables para las unidades convivenciales de más de un miembro. Establecer un sistema de garantías de ingresos, que sustituya al actual, que sea un derecho social. El derecho a una vida digna debe estar garantizado. Garantizar que las RGI y Rentas de Inclusión Social se mantengan mientras exista falta de recursos económicos. Establecer el derecho subjetivo a percibir las ayudas de emergencia social, que deben cubrir las necesidades realmente existentes.
 • Reconocer las prestaciones sociales a todos los colectivos que han quedado fuera a consecuencia de la aplicación de los recortes.
 • Eliminación de los criterios restrictivos que se están aplicando a la hora de gestionar las prestaciones sociales.
 • Aumento presupuestario para contar con medios humanos, materiales y técnicos que permita disponer de servicios públicos (sanidad, educación, empleo, atención social) universales y de calidad.
 • Garantizar el derecho a la educación, salud y a la atención sanitaria de todas las personas, derecho a una vivienda digna y adecuada. Garantizar también que ninguna persona se quede sin electricidad, gas, agua y acceso a la alimentación por falta de recursos económicos.
 • Compromiso institucional para dotarnos de instrumentos propios que nos permitan disponer de un sistema de protección social capaz de garantizar en Euskal Herria que todas las personas cuenten con medios y recursos suficientes para disfrutar de una vida digna, autónoma y de calidad

 

Estos objetivos han de ser parte de un cambio radical de las políticas presupuestarias y fiscales que se vienen aplicando por las instituciones de Hego Euskal Herria.

 

Por todo ello llamamos a participar en las siguientes movilizaciones: el 17 de octubre, día Internacional contra la Pobreza, delante de la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, y el 7 de noviembre, ante el Parlamento de Gasteiz.

 

POBREZIARA ETA PREKARIETATERA BEHARTZEN GAITUZTE

EUSKAL HERRIAK BERE BIDEA

 

«Gune plataforma osatzen dugun sindikatu eta erakunde sozialok joan den otsaila eta martxoan Pobreziaren eta Prekarietatearen aurkako Kanpaina bat egin genuen. Orduan salatu genuenez, aplikatzen ari diren politika antisozialak herritar gehienak pobretzea eragiten dute, eta gutxiengo bat aberastea dakarte. Egoera honek okerrera egingo luke Europar Batasuna (EB) eta Ameriketako Estatu Batuak (AEB) sekretupean negoziatzen ari diren Merkataritza Libreko Hitzarmenarekin, merkatuek pertsonen eta herrien bizimodua areago hondatuko baitute.

 

Prekarietatea, pobrezia, babes gabezia, zalantza, eskubide murriztuak, aldi baterako enplegua, migrazio derrigortuak… Osagai hauek taxutzen dute esplotazioaren gainean eraikitako sistema ekonomiko bidegabe bat, eta desberdintasuna gero eta handiagoko sistema soziala. Esplotazioa eta desberdintasunaren biktima nagusia emakumea da.

 

Hego Euskal Herriko langabezia tasak %16a gainditzen du, hots, EBko batez besteko maila baino 6 puntu handiagoa da. Enplegurik gabe dagoen jendearen erdiak baino gehiagok ez du langabezia-prestaziorik jasotzen. Prestaziorik gabeko langabe portzentajea etengabe ari da hazten. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak prestazio sozialak moztu egin dituzte, zenbatekoari nahiz bera jasotzeko epeari dagokionez, eta hainbat kolektibo inolako babesik gabe utzi dituzte. Pobrezia maila azken 25 urteotako handienetakoa da. Emakumeek latzago jasaten dute pobretze dinamika hori. Beraz, agerian geratzen da sistema sozial honek herritarren erdia desberdintasun handiagoa pairatzera derrigortzen duela.

 

Horrenbestez, Pobreziaren eta Prekarietatearen aurkako Kanpainari berriz heldu behar diogu, batik bat orain, zenbaitek zalantzan jartzen baitu babes sozialeko sistema publiko, unibertsal eta duina izateko aukera bera ere. Hauek dira gure eskariak:

 

 • Gutxieneko soldata zeharo hobetzea, ekiditeko lanean dagoen edonor pobrea izan dadin.
 • Langabezia-prestazio duina, enplegurik aurkitzen ez den bitartean.
 • Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE edo RGI) eta Gizarteratzeko Errentaren (Oinarrizko Errentaren) zenbatekoa gehitzea, egungo LAGSEren (SMI) gainetik. Horrekin batera, kide bat baino gehiagoko bizikidetza-unitateei aplikatzen zaien eskalak gehitzea. Egun indarrean dagoen sistemaren ordez diru-sarrerak bermatzeko sistema berri bat ezartzea, eskubide soziala izango dena. Bizimodu duina izateko eskubidea bermatu beharra dago. BDE eta Gizarteratze Errenta mantenduko direla bermatzea, baliabide ekonomikorik ez dagoen bitartean. Gizarte-Larrialdietarako laguntzak jasotzeko eskubide subjektiboa aitortzea; laguntza horiek benetako beharrizanak osatu behar dituzte.
 • Prestazio sozialak jasotzeko aukera aitortzea murrizketen ondorioz baztertuta geratu diren kolektibo guztiei.
 • Prestazio sozialak kudeatzerakoan aplikatzen ari diren irizpide murriztaileak alde batera uztea.
 • Aurrekontuak gehitzea, ahalbidetzeko zerbitzu publiko unibertsal eta kalitatezkoak (osasungintza, hezkuntza, enplegua, arreta soziala) izango direla.
 • Pertsona guztiei osasun eta osasun-arreta eskubidea, hezkuntza eskubidea eta etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea bermatzea. Halaber, bermatzea baliabide ekonomiko nahikorik ez duelako inor ez dela argindar, gas edo urik gabe geratuko.
 • Erakundeen konpromisoa, babes sozialeko sistema oso bat ezartzea ahalbidetuko duten tresna propioak ezartzeko; sistema horri esker Euskal Herrian guztiek bizimodu duin, autonomo eta egokia garatzeko bitarteko eta baliabide nahikoak izango lituzkete.

 

Helburuok Hego Euskal Herriko erakundeak aplikatzen ari diren aurrekontu- eta zerga-politiken goitik beherako aldaketaren baitan leudeke.

 

Horregatik, dei egiten dugu ondorengo mobilizazioetan parte hartzera: urriaren 17an, Pobreziaren aurkako Nazioarteko Egunez, Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitza aurrean, eta azaroaren 7an, Gasteizko Legebiltzar aurrean.»

 

 

 

Plataforma de colectivos sociales y sindicales:
AGENTES SOCIALES: AHT Gelditu! Elkarlana, Anitzak, Arabako Pentsionistak Lanean, Argilan, Asamblea abierta en defensa de las prestaciones sociales, Asamblea de invisibles, Distintas asambleas de parados y paradas de Bizkaia y Gipuzkoa, Askapena, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Asociación de vecinas vecinos de Bilbao la Vieja, Baietz Basauri!, Barrenkale, Berri-Otxoak, Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakumeen Asanblada, Coordinadora de grupos de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Danok lan, Desazkundea, Eginaren eginez, Eguzki, Eskuz Esku, Euskal Herriko emakumeen mundu martxako plataforma, Gipuzkoako pentsionisten duintasun elkartea, Ikasle Abertzaleak, Harresiak Apurtuz, Kakitzat, Komite Internazionalistak, Matxingune taldea, MDMA Taldea, MOC,  Mugarik Gabe, Mujeres del Mundo, Pentsionistak Martxan, Plataforma por los derechos sociales de Gasteiz, Plaza Beltza Kultur Elkartea, Posada de los abrazos, Salhaketa, Sare Antifaxista, SOS Racismo-SOS Arrazakeria, Urtxintxa Eskola, Zazpigarren Alaba
 
SINDICATOS: ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE y CGT.
Comparte:
Share

Artículos relacionados

Aviso legal. Esta web utiliza cookies para optimizar la navegación. Al continuar navegando está aceptando su uso y nuestra política de cookies y ver la forma de desactivarlas. (Política de privacidad) Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Aceptar Leer más