La manifestación comenzará a las 19:00 en Sagrado Corazón (Bilbao). Desde CGT-LKN Bizkaia, quedaremos en la sede del sindicato a las 18:15hs (en calle Bailén 7, planta -1, dptos. 2, 3 y 4), para ir en conjunto, y esperamos aprovechar la oportunidad para ponernos las caras y reivindicar juntas.

Posted by

Beste urte batez, Bizkaiko Mugimendu Feministak antolatu dituen manifestaziora eta gainerako ekitaldietara deitzen zaituztegu, guretzako nahiz zaintza behar duten pertsonentzat eskubideen konkistan aurrera egiteko.Manifestazioa 19:00etan hasiko da Bilboko Jesusen Bihotzean. Bizkaiko CGT-LKNtik, sindikatuaren egoitzan geratuko gara (Bailen kalea 7, -1 solairua,  2, 3 eta 4 sailak), 18:15ean, elkarrekin joateko, eta espero dugu aukera aprobetxatzea elkarri aurpegiak jartzeko eta elkarrekin aldarrikatzeko.Norbaitek iristen ez badaki, berandu iristen bada edo galtzen bada, honako hauekin jar zaitezkete harremanetan:

MANIFIESTO

¡Hoy, las mujeres y personas no binarias sostenemos la vida!, ocupamos las calles bajo el lema: #SeAcabó la Desigualdad, Juntas Transformamos Realidades, porque merecemos cada espacio que habitamos y reclamamos nuestro derecho a la igualdad en una sociedad diversa y justa.

En este día de unidad y resistencia, elevamos nuestra voz contra las injusticias del sistema cisheteropatriarcal, del capitalismo voraz y de las violencias machistas. Un sistema que no reconoce los cuidados como trabajo y que los relega al ámbito doméstico, volviendo a echarlo sobre nuestros hombros, denigrando el trabajo reproductivo frente al productivo. Nos negamos a la sumisión, a la invisibilidad, a la precariedad y al silencio. ¡Juntas, nos levantamos con fuerza para decir BASTA! Juntas nos levantamos y EXIGIMOS:

Cuidados como Derecho Fundamental: Reivindicamos su valor al mismo nivel que seguimos reclamando para la sanidad y la educación. Exigimos un sistema público de cuidados, comunitario, universal y gratuito que reconozca y valore a quienes sostienen la vida.

Cuidados sin precarización: Denunciamos la depredación capitalista de los cuidados. Grandes empresas, de ámbitos ajenos, han encontrado este filón y explotan este sector altamente feminizado, precarizándolo todavía más. Exigimos condiciones dignas, convenios colectivos y contratos justos, derechos laborales y acceso a huelga para todas, internas y externas.

Cuidados remunerados: Reclamamos el reconocimiento, la valoración y remuneración de los cuidados. El amor no paga facturas ni cotiza para la jubilación, por lo que exigimos el reconocimiento social y económico, y el apoyo imprescindible para quienes asumen esta responsabilidad dentro de casa.

Este 8 de marzo, llenamos las calles reivindicando por todas nuestras compañeras en sectores feminizados y mal pagados, como cuidados, comercio, sociosanitario, telemarketing, sector de limpieza, educación, etc. Por las que luchan, se implican, militan, se organizan, cuidan, estudian y trabajan, con sueldo o sin él. Por nosotras, por todas ellas, elevamos nuestras voces y EXIGIMOS:

• Eliminación de la división sexual del trabajo y la precarización en sectores feminizados.
• Acabar con la brecha salarial y en las pensiones.
• Erradicación de sesgos de género en la salud laboral.
• Eliminar machismos y los mal llamados micromachismos.
• Ofensiva contra políticas de ultraderecha que limitan derechos consolidados.
• Derogación de la reforma laboral.
• Derogación de la ley mordaza.
• Renta básica de las iguales.
• Jornada laboral de 30 horas.
• Visibilidad y representación de mujeres y personas no binarias en todos los ámbitos públicos.
• Una sociedad no capacitista, inclusiva con la discapacidad y los cuerpos no normativos
• Eliminación de violencias machistas en todas sus manifestaciones.
• Políticas reales de coeducación, formación y sensibilización en igualdad.
• Regularización ya, fuera ley de extranjería.
• Sostenibilidad ante las consecuencias de la emergencia climática

Levantamos nuestra voz contra las Guerras y Genocidios que desgarran comunidades y países, exigiendo un cese inmediato de cualquier acción bélica, amenazas que se ceban especialmente en mujeres, criaturas y personas no binarias.

Abrazamos la paz y condenamos cualquier forma de violencia machista que atente contra la diversidad.

Abrazamos un feminismo inclusivo y transformador que cambie conciencias y construya un mundo justo e igualitario.

Ponemos en el centro la vida de todas las personas, derribando barreras y construyendo puentes de solidaridad.

Para recibir las noticias únete a nuestro canal de Telegram

MANIFESTUA

Gaur, emakume eta pertsona ez-binariook bizitzari eusten diogu! Kaleak okupatuko ditugu hurrengo leloa hedatzeko: #AmaituDa Desberdintasuna, Elkarrekin Errealitateak Eraldatzen Ditugu, bizi garen espazio bakoitza merezi dugulako eta gizarte anitz eta bidezko batean berdintasunerako dugun eskubidea aldarrikatzen dugulako.

Batasunaren eta erresistentziaren egun honetan, gure ahotsa goratzen dugu sistema zis-heteropatriarkalaren, kapitalismo bortitzaren eta indarkeria matxisten bidegabekerien aurka. Sistema horrek ez ditu zainketak lantzat hartzen, eta etxeko esparrura baztertzen ditu, berriz ere gure bizkar gainera botaz, produkzio-lana ugalketalanaren gainetik jartzen. Uko egiten diogu mendetasunari, ikusezintasunari, prekarietateari eta isiltasunari. Elkarrekin, indarrez altxatu gara ASKI dela esateko! Elkarrekin altxatu eta EXIJITZEN dugu:

Zainketak Oinarrizko Eskubide gisa: Bere balioa aldarrikatzen dugu, osasunarentzat eta hezkuntzarentzat eskatzen dugun maila berean. Zaintza-sistema publiko bat eskatzen dugu, komunitarioa, unibertsala eta doakoa. Bizitza eusten dutenek aintzat hartu eta balioetsiko dituena.

Prekarizaziorik gabeko zainketak: Zainketen depredazio kapitalista salatzen dugu. Sektore anitzetako enpresa handiek aurkitu dute oso feminizatuta dagoen ildo hori, eta hura ustiatzen hasi dira, are gehiago prekarizatzen. Baldintza duinak, hitzarmen kolektiboak eta bidezko kontratuak, lan-eskubideak eta grebarako eskubidea eskatzen ditugu denentzat, barnekoentzat zein kanpokoentzat.

Ordaindutako zaintzak: Zainketen aintzatespena, balorazioa eta ordainsaria eskatzen dugu. Maitasunak ez du fakturarik ordaintzen, ezta erretirorako kotizatzen ere. Hori dela eta, aitorpen sozial eta ekonomikoa eskatzen dugu, eta etxe barruan erantzukizun hori hartzen dutenentzat ezinbesteko laguntza.

Aurtengo martxoaren 8an kaleak beteko ditugu, sektore feminizatuetan eta gaizki ordaindutakoetan , hala nola zaintzan, merkataritzan, soziosanitarioan, telemarketinean, garbiketan, hezkuntzan, etab. lan egiten duten kide guztiengatik erreibindikatzen. Borrokatzen, inplikatzen, militatzen, antolatzen, zaintzen, ikasten eta lan egiten duten pertsonengatik, soldatarekin edo soldatarik gabe. Guregatik, haiengatik guztiengatik, gure ahotsak goratzen ditugu eta HAUEK LORTZEKO BORROKAN ARITUKO GARA:

• Lanaren banaketa sexuala eta prekarizazioa desagerraraztea sektore feminizatuetan.
• Soldata- eta pentsio- arrakalarekin amaitzea.
• Genero-alborapenak desagerraraztea lan-osasunean.
• Matxismoak eta mikromatxismoak ezabatu.
• Eskubide finkatuak mugatzen dituzten ultraeskuineko politiken aurkako erasoaldia.
• Lan-erreforma indargabetzea.
• Mozal legea indargabetzea.
• Berdinen arteko oinarrizko errenta.
• 30 orduko lanaldia.
• Emakumeen eta binario- ez diren pertsonen ikusgarritasuna eta ordezkaritza eremu publiko guztietan.
• Kapazitismorik gabeko gizartea, desgaitasunarekiko eta araugintzakoak ez diren gorputzekiko inklusiboa dena.
• Indarkeria matxistak desagerraraztea adierazpen guztietan.
• Berdintasunaren arloko hezkidetza-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-politika errealak.
• Erregularizazioa jada, atzerritartasun-legea kanpora!
• Larrialdi klimatikoaren ondorioen aurreko iraunkortasuna.

Gure ahotsa altxatzen dugu komunitateak eta herrialdeak urratzen dituzten Gerra eta Genozidioen aurka, edozein gerra-ekintza berehala bertan behera uzteko eskatuz. Mehatxu horien ondorioak, bereziki, emakumeak, haurrak eta pertsona ez-binarioak pairatzen dituzte eta.

Gure ahotsa altxatzen dugu komunitateak eta herrialdeak urratzen dituzten Gerra eta Genozidioen aurka, edozein gerra-ekintza berehala bertan behera uzteko eskatuz. Mehatxu horien ondorioak, bereziki, emakumeak, haurrak eta pertsona ez-binarioak pairatzen dituzte eta.

Kontzientziak aldatuko dituen eta mundu justu eta berdintasunezkoa eraikiko duen feminismo inklusibo eta eraldatzailea besarkatzen dugu.

Pertsona guztien bizitza jartzen dugu erdigunean, hesiak eraitsiz eta elkartasun-zubiak eraikiz.

Borrokan jarraitzeko eta pertsona guztientzako mundu hobea eraikitzeko arrazoiak soberan ditugulako!

#AmaituDa Desberdintasuna, Elkarrekin Errealitateak Eraldatzen Ditugu

¡Síguenos en nuestras redes sociales!


NOS UNEN MUCHOS CRITERIOS:

SIN ATADURAS, DIGNIDAD LABORAL,

DEFENSA DEL EMPLEO, TRANSPARENCIA,

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUE

Comparte:
Share