Llamamiento para un encuentro libertario en la primavera de 2016 A mediados del siglo pasado se configuró un escenario, en los países centrales, en el que, por primera vez en la historia, se desarrollaron sistemas de protección social de carácter universal, así como una incipiente movilidad social que permitió a algunos sectores de la clase obrera «abandonarla», para pasar a formar parte de las «clases medias». Estos dos elementos funcionaron como un poderoso anestésico que estabilizó el conflicto social y evitó el cuestionamiento mismo de las bases del sistema capitalista.
Hoy, este escenario se trastoca en drama: las «clases medias» intuyen su próxima proletarización, mientras que cada vez es mayor el espacio de la exclusión, ocupado por los sectores trabajadores, precarios o sin empleo, jóvenes e inmigrantes. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social se deterioran, privatizan y desmantelan, y se restringe su acceso precisamente a los más desfavorecidos, de forma que la asistencia sanitaria de calidad ya no está garantizada, se cuestiona su utilización por los ancianos, se excluye a los inmigrantes; el acceso a una educación formal devaluada ya no garantiza movilidad social de ningún tipo; a lo sumo, el acceso a un trabajo (=explotación) sumamente precario.
Paralelamente, la crisis energética y medioambiental, olvidada en los últimos años al haberse situado en primer plano los recortes económicos y sus repercusiones, no ha hecho más que agudizarse, sin olvidar que viene acompañada del cercano agotamiento de los combustibles fósiles, los minerales estratégicos y otros recursos básicos indispensables para el mantenimiento del despilfarrador modelo de producción y consumo imperante, anunciando el declive de una sociedad de la abundancia que el capitalismo prometía infinita y que hoy sabemos que dará lugar, inevitablemente, a espacios de incertidumbre, aunque también de esperanza.
Es en este escenario donde surgen movimientos y partidos que tratan de trasladar el mensaje de que el problema reside en la gestión, en un supuesto rapto de los mecanismos de la «democracia representativa», y se ofrecen para gestionar el desastre, ocultando que el problema es el propio sistema. Pero, afortunadamente, todavía subsisten grupos antagónicos al sistema capitalista en ámbitos como el sindicalismo, el antidesarrollismo, el ecofeminismo, etc., cuyo denominador común es el rechazo al modelo social imperante, las prácticas de trabajo horizontal y la esperanza de construir espacios de autogestión. Sin embargo, la mayoría de las veces actuamos parcialmente y de espaldas unos a otros.
Ante esta situación, activistas de diferentes sectores, conscientes de la imperiosa necesidad y del creciente interés existente por encontrar puntos de colaboración entre estos diversos grupos, colectivos e individuos que se mueven al margen de las propuestas de colaboración institucional o electoralistas (todas ellas cortoplacistas), hacemos un llamamiento para un encuentro estatal donde debatir las posibilidades de confluencia y/o coordinación.
Dado que partimos de realidades muy diferentes, y de que el capitalismo ya impregna todos los espacios vitales, haciendo prácticamente imposible para la gran mayoría de las personas «desertar» de él, debemos recobrar la humildad, reconocer que nadie tiene la verdad ni la respuesta a todo, apartar las diferencias y proponernos como obligación el inmenso pero gratificante trabajo de lograr la confluencia, para poder enfrentar, en las mejores condiciones posibles, la situación de debacle, deterioro ecológico y falta de cobertura de las necesidades básicas, y recuperar territorios e instrumentos que permitan gestionar horizontalmente los espacios mas cercanos. Y queremos construir este espacio de encuentro y de trabajo partiendo de las experiencias ya existentes, con las aportaciones de todas las personas que estamos en la lucha diaria. Estamos obligadas a lograrlo. Todas nos hacemos falta.

 

Topaketa libertario baterako deia 2016ko udaberrian

Joan zen mendearen erdialdean, herrialde zentraletan, agertoki berri batek hartu zuen forma. Bertan, lehenbizikoz Historian, estaldura unibertsaleko babes-sistema sozialak garatu ziren eta, hauekin batera, nolabaiteko mugikortasun sozial baten hastapenak. Horrek langileriako zenbait sektore langile-klasea utzi eta klase ertain bihurtzea ahalbidetu zituen. Bi elementu hauek indar handiko anestesiko baten eraginak izan zituzten: gizarte-gatazka egonkortu zuten eta sistema kapitalistaren zimenduak zalantzan jartzea bera ere geldiarazi.
Gaur egun, delako agertokia drama bilakatu da. Klase ertainek laster proletarizatu egingo dituztela sumatzen hasiak dira, baztertuen gunea gero eta handiago egiten den bitartean, langileek, langabeek, lan prekariodunek, gazteek eta etorkinek osatzen dutena alegia. Aldi berean, babes-sistema sozialak kaskartu, pribatizatu eta suntsitzen ari dira, baita murriztu ere, nortzuk eta behartsuenak kanpoan utzita. Egun, bermatu gabe dago, beraz, kalitatezko osasungintza, eta bere zerbitzuak adineko jendeari are gehiago murriztu beharraren aldekoak ere badira. Etorkinak bazter uzten dituzte. Egungo hezkuntza formal debaluatuak ez du jada inongo mugikortasun sozialik bermatzen, lanpostu (=esplotazio) eskas-eskas bat baizik gehienaz ere.
Agertoki paralelo batean, energiaren eta ingurugiroko krisia, azken urteotan ahaztua, murrizketa ekonomikoek eta beren ondorioek ezkutatuta gibelaldean, areagotu besterik ez da egin. Ezin ahantzi, halaber, horrek berekin dakarrena: erregai fosilak eta mineral estrategikoak agortzeko zorian daude; baita funtsezko beste baliabide batzuk, ezinbestekoak ekoizpen eta kontsumo xahutzaileen eredu nagusiak biziraun dezan.
Erraz igarri ahal da honenbestez kapitalismoak amaigabetzat jotzen zuen oparotsaunaren gizarteak gainbeheratuz doala. Badakigu, baina, honekin zer datorkigun; ziurgabetasun handiko eremuak, baina itxaropenerako abagunea ere bai.
Agertoki honetan zenbait alderdi eta mugimendu ageri dira. Mezu bat zabaldu nahian dabiltza: arazoa gestioan datzala, ordezkaritzazko demokraziaren mekanismoen ustezko bahiketa batean. Eta haiek beraiek eskaini dute beren burua hondamendia kudeatzeko, arazoa sistema bera dela isilean gordeta. Hala ere, zorionez, oraindik badaude sistema kapitalistaren kontrako talde antagonistak, sindikalismoan, antigarapenismoan, edo ekofeminismoa bezalako alorretan. Izendatzaile komun bat daukagu: gizarte-eredu hegemonikoa gaitzesten dugu; elkarlan horizontalei eusten diegu; eta autogestio-guneak eraikitzeko itxaropentsu azaltzen gara. Halere, gehienetan, erdizkara eta elkarri bizkarra emanda jokatzen dugu.
Han hemengo sektoreetatik etorritako aktibistak egoera honen aurrean kokatu gara. Badakigulako premia handia ez ezik, geroz eta borondate handiagoa ere badela norbanako, talde eta kolektibo arteko kolaboraziobideak aurkitzeko. Gu guztiok proposamen elektoralistetatik edota erakundeekiko lankidetzaren aldekoetatik at mugitzen gara, epe laburrera baino haratago begira, haiek ez bezala. Horregatik elkarrengana biltzeko deia egiten dugu, estatu mailako topaketa batean honako eztabaida honen inguruan: ea nolabait bat etortzeko edota elkarrekin koordinatzeko gauza garen.
Oso errealitate ezberdinak dauzkagu abiapuntu. Bestalde, dagoeneko, kapitalismoak kutsatuta dauzka biziespazio guztiak. Kapitalismotik desertatzea ia ezinezkoa da beraz jende gehienentzat. Horregatik apaltasuna berreskuratu behar dugu, inork ez dituela ez egia ezta erantzun guztiak aitortu, desadostasunak baztertu eta, gure eginkizuna bailitzan, lan eskerga bezain atsegina onartu: bat etortzen asmatzea. Hori dugu eta bide bakarra, ahalik eta baldintza onenetan gainbeherari aurre egiteko, hondamendi ekologikoari, funtsezko premiak bete ezari. Horrela behar ditugun tresnak eta lurraldeak bereskuratuko ditugu eta, haien bitartez, gunerik hurbilenak horizontalki kudeatzeko aukera gureganatu. Nola eraiki nahi dugun lanerako elkargune hori? Jadanik lortutako eskarmentutik abiatuta, eta eguneroko borrokan dihardugun guztion ekarpenez baliatuta. Hori dugu eginkizuna. Guztiok gara beharrezkoak.

Comparte:
Share

Artículos relacionados

Aviso legal. Esta web utiliza cookies para optimizar la navegación. Al continuar navegando está aceptando su uso y nuestra política de cookies y ver la forma de desactivarlas. (Política de privacidad) Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Aceptar Leer más