25 N Bilbo 2015

Posted by
Argaskiak – Fotos

(Euskera)

¡Nos queremos vivas!- reivindicamos en las calles las mujeres y el movimiento feminista.

No nos cansaremos de denunciar las nefastas consecuencias que el sistema patriarcal tiene sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Las instituciones y los medios de comunicación oficiales nos presentan la violecia machista como una epidemia que no tiene remedio. Las muertas por violencia machista, nuestras muertas, no alteran su “paz social”.

El pasado 11 de Octubre, el alcalde de Bilbao, Juan Maria Aburto, al ser interpelado por dos asesinatos machistas recientes, declaró “no saber qué más hacer”. Ve la violencia machista como “Una enfermedad que hay que curar cuanto antes” pero asegura que “no podemos transmitir la imagen de que la violencia está presente todo el día en nuestras calles.” Desde aquí queremos contestar a estas declaraciones afirmando que, lamentablemente, las mujeres nos enfrentamos a la violencia cada día, no sólo cuando nos intentan violar o asesinar,; también cuando nos inculcan el miedo de no poder andar por las calles de nuestra propia ciudad; también cuando sufrimos la precariedad laboral, la desigualdad salarial, la falta de empleo y la carga invisibilizada de las tareas de cuidado. Todas estas violencias están interiorizadas y normalizadas dentro de un modelo social que ataca cada día a la mitad de la población.

Lo cierto es el alcalde no va a encontrar una fórmula mágica y única que erradique una violencia sistémica que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Pero esto no es excusa. El no saber cómo hacerlo no lo exime de responsabilidad, sobre todo a la hora de marcar prioridades políticas, y ésta no lo es.

La propuesta de presupuestos que se discutirá esta misma semana habla por sí sola: La partida económica destinada a la atención social dirigida a mujeres y a la promoción de políticas de igualdad no llega al millón y medio de euros. De un presupuesto de más de 500 millones, que aumenta un 4% este año, se destina únicamente el 0’15% a atención dirigida a mujeres, y un ridículo 0,12% a políticas de igualdad.

Pero, ¿qué se puede esperar de una institución que nunca ha prestado la menor atención a las reivindicaciones del movimiento feminista de Bilbao?

Estar en contra de la violencia machista es estar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, no sirve solo condenar los asesinatos de mujeres, hay que tomar una postura activa y sacar a la luz el verdadero problema: las relaciones de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres y sobre los cuerpos y sexualidades que no se ajustan a la norma establecida por el patriarcado. Hay que posicionarse y no dar voz al machismo, y no solo al más recalcitrante, sino también al más sutil, ese cuya estrategia es la confusión para silenciar y ocultar la realidad para seguir manteniendo sus privilegios.

Nosotras tenemos claro es que ahí donde las instituciones no aportan ni recursos ni ideas transformadoras para abordar la violencia machista, nosotras Sí las tenemos; tenemos propuestas y tenemos agenda. Tenemos ideas y las fuerzas necesarias para ponerlas en marcha:

 1. Priorizar el interés público por encima del beneficio económico.
 2. Defensa y promoción de espacios públicos para el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva feminista.
 3. Recursos para poder ejecutar todas las obras que se recomiendan en el Mapa de la Ciudad Prohibida, y que esperan desde hace ya cinco años.
 4. Participación activa y decisoria del movimiento feminista en los espacios compartidos con las instituciones.
 5. Atención integral para las mujeres víctimas de violencia sexista, así como a sus hijas e hijos, y formación feminista para las personas que las atienden.
 6. Visibilización y reconocimiento público de otras formas de violencia machista que no se da solo en el ámbito de la pareja, como la violencia sexual que se da en la calle limitando nuestra libertad, en el entorno laboral, educativo y familiar.
 7. Políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad en los cuidados
 8. No a leyes que nos impongan la custodia compartida o que nos nieguen el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos
 9. Escuela coeducativa que impulse una educación inclusiva dirigida a superar los estereotipos sexistas.
 10. Exigimos voluntad política! Nos a los recortes! Sí a servicios públicos de calidad que se ajusten a las verdaderas necesidades y demandas de las mujeres, reconociendo la diversidad y las múltiples discriminaciones, como en el caso de mujeres migradas, presas, con capacidad funcional diversa, gitanas, refugiadas, etc.

Nosotras tomamos y tomaremos las calles. Tenemos el derecho a defendernos, por lo que reivindicamos la autodefensa feminista como estrategia de empoderamiento individual y colectivo que cuestiona el orden patriarcal y otorga poder a las mujeres sobre su propio cuerpo, sus acciones y el ejercicio de sus derechos.

Hoy nos movilizamos y seguiremos movilizándonos!! Tenemos una cita importante el 9 de Abril en Gasteiz, donde se hará una manifestación nacional.

(Castellano)

MATXISTARIK EZ!! EZ INORI, EZ INOIZ EZ INON!!

Bizi nahi dugu!, da emakumeok eta mugimendu feministak kalera atera dugun aldarria

Sistema patriarkalak emakumeon gorputz eta bizitzetan dituen ondorio larriak salatuko ditugu etengabe. Erakunde eta hedabide ofizialek, indarkeria matxista erremediorik gabeko epidemia gisa aurkezten digute. Indarkeria matxistak erahildako emakumeek, gure erahildako emakumeek, ez dute beraien “bake soziala” astintzen.

Joan den urriaren 11n Juan Maria Aburto Bilboko alkateari galdera egin zioten gertatu berriak ziren bi hilketa matxistari buruz; bere erantzuna, ez zekiela “zer gehiago egin daitekeen”. Bere ustez, biolentzia matxista “lehenbailehen sendatu beharreko gaitz bat” da, baina era berean dioenez, “ez dugu pentsa arazi behar bortizkeria gure kaleetan etengabe present dagoela. Guk diogu, ordea, zoritxarrez emakumeok biolentzia hori egunero izaten dugula aurrez-aurre; ez bakarrik bortxatzen edo hiltzen saiatzen direnean; baita geure hirietako kaleetan ibiltzeko beldurra sartzen digutenean; lan-prekaritatea, gizonena baino soldata urriagoa, langabezia edota zaintzeko lanen zama ikusezina pairatzen dugunean. Biolentzia hauek guztiok barneratuta eta normalizatuta daude biztanleen erdiari erasotzen dion eredu sozial honetan.

Argi dago alkateak ez duela formula magiko eta behin betikorik aurkituko bizitzaren arlo guztietan agertzen den biolentzia sistemiko bat erauzteko. Baina aitzakia horrek ez du balio. Auziari nola heldu ez jakiteak ez du erantzukizuna zuritzen, batik bat lehentasun politikoak ezartzerakoan; kontua da gai hau ez dela lehentasuna.

Asteon bertan eztabaidara eramango den aurrekontu proposamenak hori argi asko frogatzen du: emakumeentzako arreta sozialerako eta berdintasun politikak sustatzeko partida ekonomikoa ez da milioi eta erdi eurora iristen. Aurten %4 gehituko den 500 milioiko aurrekontutik %0,15 besterik ez da emakumeentzako arreta sozialerako izango, eta %0,12 barregarri bat berdintasun politiketarako.

Besterik espero ote zitekeen Bilboko mugimendu feministaren aldarrikapenei jaramonik egin izan ez dien erakunde batengandik?

Bortizkeria matxistaren aurka agertzea emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde egotea da; ez da nahikoa emakumeen hilketak gaitzestea; jarrera aktibo bat hartu behar da eta arazoaren mamia argitara atera: gizonek emakumeongan eta patriarkatuak ezarritako arauarekin bat ez datozen gorputz eta sexualitateengan eragiten dituzten botere-erlazioak. Esan dugun bezala, jarrera hartu behar da eta matxismoari ahotsik ez eman; ez soilik matxismorik gordinenari: ez diogu lekurik eman behar zuriagoa den horri, pribilegioei eusteko nahasmenaren estrategia baliatuaz errealitatea isildu eta ezkutatzen duenari.

Guk gauza bat argi daukagu: instituzioek biolentzia matxistari aurre egiteko baliabide eta ideia eraldatzailerik ez dute, baina guk BAI; baditugu proposamenak, baita agenda bat ere. Ideia ugari dugu, eta hauek gauzatzeko indar nahikoa ere bai:

 1. Interes publikoa lehenetsi, ez etekin ekonomikoa.
 2. Ikuspegi feministatik emakumeak ahalduntzeko gune publikoen defentsa eta sustapena.
 3. Debekatutako Hiriaren Mapan gomendatzen diren lan guztiak -duela bost urtetik hona aidean daudenak- egiteko baliabideak.
 4. Mugimendu feministaren parte hartze aktibo eta erabakitzailea instituzioekin partekatutako guneetan.
 5. Biolentzia sexistaren biktima diren emakumeentzako eta hauen seme-alabentzako arreta integrala, eta prestakuntza feminista hauek artatzen dituzten pertsonentzat.
 6. Bikote-harremanetik kanpo ere izaten diren bortizkeria matxistaren beste agerpen batzuk ikusarazi eta publikoki aitortzea; esaterako, kalean gertatzen den sexu-biolentzia, zeinak gure askatasuna mugatzen duen, nahiz lanean, hezkuntzan edota familian.
 7. Zaintza erantzunkidea sustatzeko politika publikoak.
 8. Zaintza partekatua ezarriko diguten edota gure gorputzen gaineko eskubidea ukatuko duen legerik ez.
 9. Eskola hezkidea, estereotipo sexistak gainditzeko helburua duen heziketa inklusiboa bultzatuko duena.
 10. Borondate politikoa behar da! Murrizketarik ez! Emakumeon benetako beharrizan eta eskarien araberako kalitatezko zerbitzu publikoak nahi ditugu, aniztasuna eta diskriminazio guztiak aitortzen direlarik, esaterako, emakume migratuak, presoak, aniztasun funtzionala dutenak, ijitoak, errefuxiatuak, etab.

Guk kalea hartuko dugu. Geure burua defenditzeko eskubidea dugu; autodefentsa feminista aldarrikatzen dugu, banaka zein kolektiboki ahalduntzeko estrategia gisa, honek ordena patriarkalari aurre egin eta emakumeei beren gorputzaren, ekintzen eta eskubideak gauzatzearen gaineko boterea ematen dielarik.

Gaur mobilizatzen ari gara, eta hortan jarraituko dugu!! Hitzordu garrantzitsua dugu apirilaren 9an Gasteizen izango den manifestazio nazionala dela eta.

INDARKERIA MATXISTARIK EZ!! EZ INORI, EZ INOIZ, EZ INON!!

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *