INTERINOEN MOBILIZAZIOAK HEGO EUSKAL HERRIKO: Otsailak 15

#finkotasunaorain #mi15fmanifestaldiak #legeiruzurragelditu #langilebatasuna #mi15felkarretaratzeak #langileantolakuntza