CGT-LKN HEZKUNTZA: Nos adherimos a la convocatoria de huelgas en defensa de un sistema educativo propio, euskaldun y público y para denunciar el anteproyecto de Ley

Bizkaiko CGT-LKN sindikatuaren Hezkuntza Publikoko langileon sail sindikaletik euskal hezkuntza sistema propio euskaldun eta publiko baten alde eta Hezkuntza Legearen aurreproiektua salatzeko LAB-ELA-STEILASek deitutako greba deialdiarekin bat egiten dugu. Hezkuntzaren diseinua eta antolaketa politikarien eta teknokraten eskuetan uzteko auzi garrantzitsuegia eta larriegia delako. Borroka da bide bakarra.

Hezkuntza sistemaren baliabideen merkantilizazioa gero eta nabarmenagoa da, enpresa pribatu gutxi batzuen mesederako baliabide ekonomiko publiko izugarriak xahutzen dira: jantokien zein garbiketaren azpikontratazioa, eraikinen eta azpiegituren mantenua, pedagogiaren aldetik hankarik ez bururik ez duten formakuntza eta digitalizazio programak, ordenagailuak, arbela digitalak eta bestela traste teknologikoen erosketa masiboak…

Aurrekoarekin lotuta hezkuntza komunitatearen datuak eta informazioa nazioarteko informatika enpresa erraldoien eskuetan jarri da hoien plataformen, sistema operatiboen eta aplikazioen erabilera sustatuz eta inposatuz (Microsoft eta Google).

Irakasleok gero eta betebehar gehiago ditugu (bereziki lan karga burokratikoa, bilerak, irteeren eta eskolaz kanpokoen antolaketa, zaintza lanak, gizarte zerbitzuekin/etxeko hezitzaileekin/psikologoekin/etabar koordinaketa, atezainen, monitoreen zein idazkarien lan asko geureganatuta…), gero eta ikasle/familia zaurgarriagoak izan arren (bereziki pandemiaren ostean) baliabide pedagogiko eta terapeutikoen murrizketa, eta klaseak prestatzeko/zuzenketa-ebaluaketarako denbora gutxiago eta gutxiago.

Ikasturtea Hezkuntza Legerik ezta kurrikulumik gabe hasi behar izan dugu, zirriborroen gainean inprobisatuz. Eta gainera hoiek prestatzeko hezkuntzako langileak ez gaituzte kontutan izan. Gainera bai Hezkuntza Sailak bai haren sokako hainbat hedabidek aldiro gure ustezko pribilegioak (ordutegia, oporrak, soldata…), gure jarduna eta lanbidea gutxiesten eta erasotzen jarraitzen dute.

Hauek dira geure aldarrikapen nagusiak:

-Sare publikoari erabateko lehentasuna eman.

-Murriztutako baliabideak, eskubideak eta zerbitzuak berreskuratu.

-Behar bereziak dituzten edota ikasle zaurgarrienak laguntzeko programa eta baliabide espezializatuak indartu.

-Ikasle etorkinentzako hizkuntza errefortzu intentsiboak eta baliabideak indartu.

-Ikasleei eta langileei arreta psikologikoa eskeintzeko zerbitzuak sortzea.

-Hezkuntza legeen, kurrikulumarren, araudien zein beste ebazpenen prestaketan hezkuntzako langileon zein familien parte hartze zuzena.

-Erlijioa hezkuntza sistematik kanporatu.

-Ikastetxeen eta lantaldeen autonomia sakondu eta bermatu.

-Irakasleon katedra askatasuna babestu eta Hezkuntzako Ikuskaritzaren eskumenak zein jardunaren murrizketa eta kontrola.

-Irakasleon lan karga burokratikoa arindu.

-Hezkuntza komunitatearen euskalduntzearen, zein eleaniztasun eta digitalizazio programen egiazko ekarpenaren inguruko hausnarketa kritikoa bultzatu.

-Mahai sektorialetan sindikatuek administrazioarekin adostutakoa ikastetxetako asanbladen onespena jaso beharko luke.

-Langileon esleipen, ordezkapen eta lekualdaketa prozesuetan gardentasuna eta eraginkortasuna bermatu.

-Beste lanbide zaurgarrietan bezela erretirorako adina 60 urtetan ezarri.

-Epe luzeko langile interinoen egonkortze automatikoa.

-Lan publikoetarako sarbide sistemaren errotiko erreforma.

-Azpikontratatutako zerbitzuak berriro publiko bihurtu ( jantokiak, garbiketa, CAU…), lantaldeak subrrogatuz.

-Langileontzako kontziliazio neurriak eta baimenak sakondu eta zabaldu.

-Baliabide ekonomikoen kudeaketan eta kontratazioan gardentasuna.

Azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean greba eta mobilizazio egunak!

hezkuntza@cgt-lkn.eus

 

Desde la sección sindical de trabajadores de Educación Pública del Bizkaia del sindicato CGT-LKN nos adherimos a la convocatoria de huelgas realizada por LAB-ELA-STEILAS en defensa de un sistema educativo propio, euskaldun y público y para denunciar el anteproyecto de Ley Educativa. Porque el diseño y organización de la Educación es demasiado importante para dejarlo en manos de politic@s y tecnócratas. La lucha es el único camino.

La mercantilizacion de los recursos económicos del sistema educativo es cada vez más patente; se gastan cantidades ingentes de dinero público en beneficio de unas pocas empresas privadas: subcontratación de comedores y limpieza, mantenimiento de edificios e infraestructuras, programas de formación y digitalización que desde el punto de vista pedagógico no tienen ningún sentido, compras masivas de ordenadores, pizarras digitales y demas trastos tecnológicos…

Ligado a lo anterior los datos y la información de la comunidad educativa se pone en manos de gigantes multinacionales, impulsando e imponiendo el uso de sus plataformas, sistemas operativos y aplicaciones (Microsoft eta Google).

L@s profesor@s tenemos cada vez mayor carga de trabajo burocrático(reuniones, informes varios, coordinación con servicios socio-sanitarios y familias, organización de extraescolares y salidas, labores que antes hacían bedeles y monitor@s…),a pesar de que cada vez tenemos más

alumnado y familias en situación de vulnerabilidad se han reducido los recursos pedagógicos y terapéuticos, y cada vez tenemos menos tiempo para preparar las clases o evaluar/corregir.

Empezamos el curso sin Ley educativa y sin curriculum, improvisando a partir de borradores. Y además tanto el Departamento de Educación como los medios de comunicación de su cuerda continúan menospreciando y atacando nuestros supuestos privilegios (horario, calendario, sueldo…) y nuestra labor y profesión.

Estas son nuestras reivindicaciones principales:

-Priorizar totalmente la red pública.

-Reversión de los servicios y recursos que han sido recortados.

-Refuerzo de los programas y recursos especializados para la atención del alumnado vulnerable o con necesidades especiales.

-Refuerzos lingüísticos intensivos y aumento de recursos para atender al alumnado inmigrante.

-Creación de un servicio de atención psicológica para alumnado y profesorado.

-Participación directa de l@s trabajador@s y familias en la elaboración de las leyes, normativas y decretos educativos.

-Que lo acordado por los sindicatos y la administración en la Mesa sectorial deba ser aprobado por las asambleas de los centros escolares.

-Sacar la religión del sistema educativo.

-Profundizar y garantizar la autonomía de los centros y las plantillas.

-Protección de la libertad de cátedra del profesorado y limitación/control de las competencias y labor de la Inspección educativa.

-Aligerar la carga burocrática del profesorado.

-Impulsar una reflexión y debate crítico sobre la efectividad real de los programas de euskaldunización, digitalización y trilingüismo.

-Garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de los procesos de traslado, adjudicación de plazas y sustituciones.

-Como en otras profesiones de riesgo adelanto de la edad de jubilación a los 60 años.

-Estabilización automática del personal interino de larga duración.

-Reforma radical del sistema de acceso al empleo público.

-Publificación de los servicios privatizados y subcontratados (comedores, limpieza, CAU…) y subrogación de las plantillas.

-Profundizar y extender las medidas de conciliación.

-Transparencia el la gestión y contratación de recursos económicos.

Los días 30 de noviembre y 14 de diciembre jornadas de huelga y movilización!

 

hezkuntza@cgt-lkn.eus