Inicio DERECHOS SOCIALES EUROPA POR UNA SANIDAD PARA TODAS Y TODOS- EUROPA DENONTZAKO OSASUNAREN ALDE

EUROPA POR UNA SANIDAD PARA TODAS Y TODOS- EUROPA DENONTZAKO OSASUNAREN ALDE

por CGT-LKN Kalean
0 comentario

Extraído de: https://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com.es/2018/04/europa-por-una-sanidad-para-todas-y.html

Este 7 de abril, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD , la Red Europea contra la privatización y la comercialización de la salud y de la protección social inicia la campaña “Un año por una sanidad para todas y todos”, con la mirada puesta en las próximas elecciones europeas de 2019, con el objetivo de forjar compromisos por parte del mundo de la política para llevar adelante iniciativas de defensa del derecho a la salud y para frenar los fenómenos de mercantilización-privatización que en distintas formas se sufren en toda Europa.
La campaña se centra en cuatro ejes que dibujan el modo en el que avanzan los peligros para nuestros sistemas públicos de salud europeos.

El primero de ellos, “ Postergar la atención ” hace referencia a cómo la población se enfrenta a un entorno de restricción en el que no se le permite tener acceso a la atención necesaria o deseada, aduciendo razones presupuestarias.
El segundo de los ejes, el dedicado a las “ Aseguradoras privadas ”, explica la manera en que se mercadea con la salud, rompiendo todo principio de solidaridad y equidad pues bajo el imperio de las aseguradoras, quien más posibilidades económicas tiene accede a mejores prestaciones, mientras la población más vulnerable se va quedando excluida de la protección de la salud.
En tercer lugar, denuncia al “ Complejo industrial médico-farmacéutico ” por su opacidad, su inaceptable presión sobre los estados a través de un potente “lobby” para fijar elevados precios que no tienen relación alguna con los costes de producción y desarrollo de los fármacos.
Por último, las “ Externalizaciones ”, las múltiples formas en las que se cuartean los sistemas públicos de salud, subcontratando cada vez más lotes en servicios auxiliares, en servicios técnicos o en atención directa, fortaleciendo al sector privado en detrimento de lo público.
Estos cuatro ingredientes, con distintas proporciones y dependiendo de la capacidad de resistencia de quienes defendemos nuestros sistemas sanitarios públicos, se dan en todas las recetas neoliberales que rigen las políticas sanitarias europeas. En nuestro entorno más cercano, también.
Respecto a la falta de accesibilidad y la postergación de la atención, además de la problemática de las listas de espera, recientemente hemos recibido un mazazo judicial que dinamita la universalidad sanitaria en Navarra pues el Tribunal Constitucional ha considerado nula la Ley navarra que reconocía el derecho a la sanidad a toda la población, incluida la que padece situación de irregularidad administrativa.
Sobre las aseguradoras privadas, no debemos olvidar que las Mutuas patronales lo son y constituyen un sistema de salud paralelo al que se accede por el hecho de trabajar y en el que el bien a proteger no es realmente la salud sino la fuerza de trabajo , negando bajas médicamente necesarias, acelerando procesos de cara a asegurar una pronta incorporación al trabajo, derivando pruebas a los negocios sanitarios privados etc., todo ello, utilizando fondos de la Seguridad Social.
Navarra ha sido la única Comunidad que ha reducido el gasto farmacéutico el último año, algo positivo pues la tendencia de los últimos años ha sido creciente. En este punto cabe reflexionar también sobre la propia responsabilidad de la población pues demandamos, y acumulamos, cada vez más medicamentos, haciendo el caldo gordo a la industria farmacéutica. La medicalización de nuestras vidas, ligada entre otros factores a una atención primaria débil, es un fenómeno que sólo beneficia a los laboratorios.
Finalmente, las externalizaciones, algo bien conocido en estas tierras. El modelo de privatización parcial a través de conciertos sanitarios sigue tan vigente como siempre (CUN, SJD, San Miguel, resonancias, ecografías,…). Además, servicios auxiliares como lavandería, limpieza, informática, etc., siguen estando privatizados .
Por ello, el 7 de abril debemos recordar que LA SALUD NO ES UNA MERCANCÍA MÁS, SE TRATA DE UN DERECHO UNIVERSAL que debemos defender día a día y en todos los lugares, ahora más que nunca.

Plataforma Navarra de Salud

 ———————————————————————————————-
EUROPA DENONTZAKO OSASUNAREN ALDE

Apirilaren 7 honetan, OSASUNAREN MUNDU EGUNA, osasunaren pribatizazio eta komertzializazioaren eta gizarte-babesaren kontrako Europako Sareak “Urte bete denontzako osasunagatik” kanpainari hasiera eman dio, hurrengo 2019ko hauteskundeetan begirada jarrita, osasunaren eskubidearen aldeko ekimenak aurrera ateratzeko politika munduaren aldetik konpromisoak eraikitzeko helburuarekin eta Europa osoan modu ezberdinetan pairatzen ari den merkantilizazio-pribatizazio gertakariak geldiarazteko.
Gure europar osasun sistema publikoentzat dauden arriskuak martxan nola abiatzen ari diren marrazten duten 4 ardatzetan ardaztuko da kanpaina.
Hauetako lehenengoa, “Arreta atzeratu”, honek biztanleriak murrizketa ingurune bati aurre egin behar diola eta ez zaiola onartzen nahi duen edo behar duen arretara sarbiderik, aurrekontuak aitzakia modura jarrita, aipatzen du.
Ardatzetako bigarrenak “Aseguru-etxe pribatuei” zuzendutakoak, osasunarekin salerosian nola aritzen den azaltzen du solidaritate eta ekitate printzipioak guztiz hautsiz, zeren aseguru-etxeen aginterrian diru gehien duenak du prestazio ekonomiko hobeetara sarrera, bitartean ahula den biztanleria osasunaren babesetik kanpo geratzen doa.
Hirugarren lekua betetzen duenak bere opakutasuna dela eta “Mediku-farmazialari konplexu industriala” salatzen du, estatuei indar handiko “lobby” baten bitartez botiken garapenarekin eta ekoizpen-kostuekin zerikusirik ez duten prezio altuak jartzeko eragiten dien bere presio onartezina dela eta.
Eta azkenengo, “Kanporatzeak”, osasun publikoko sistemak pitzatzen diren askotariko moduak, zerbitzu teknikoetan eta zuzeneko arretan gero eta zerbitzu osagarri sorta gehiago kontratatuz, sektore publikoaren kalterako sektore pribatua sendotuz.
Lau osagai hauek, aukera ezberdinekin eta gure osasun sistema publikoaren alde gaudenon erresistentzia ahalmenaren arabera, europar osasun politika guztiak gobernatzen dituzten prozedura neoliberal guztietan gertatzen dira. Gure ingurune hurbilenean ere bai.
Irisgarritasun eza eta arreta atzeratzearen inguruan, itxarote-zerrenden arazoaz gain, duela gutxi Nafarroako osasunaren unibertsaltasuna hondatzen duen kolpe judizial latza jaso dugu, zeren Auzitegi Konstituzionalak baliogabetzat jo du Nafarroako biztanleria guztiak osasunbidera zeukan eskubidearen Legea, irregulartasun administratiboa pairatzen duena barne.
Aseguru-etxe pribatuen inguruan, ugazaben Mutualitateak ere badirela ezin dugu ahaztu; osasun sistema paralelo bat osatzen dutela eta bertan sartzeko lana egitea baino ez dela behar, eta benetan ez dela osasuna zaindu nahi dutena, lanindarra baizik, beharrezkoak diren medikuaren bajak atzera botata, lanera azkar bueltatzeko prozesuak arinduta, probak osasun pribatuko negozioetara deribatuta eta abar, guzti hori, Gizarte-segurantzako dirua erabilita.
Azken urtean farmaziako gastua gutxitu duen Erkidego bakarra Nafarroa izan da, baikorra den gauzaren bat azken urteetan goraldia eman dela kontuan hartuta. Gai honetan biztanleriaren beraren erantzukizunaz hausnartzea ere komenigarria da, zeren gero eta botika gehiago eskatzen eta gordetzen dugu farmazia-industriaren mesederako. Gure bizitzen medikalizatzea, beste gauza askoren artean lehen mailako arreta eskasari lotuta, laborategien onerako den gertakari bat baino ez da.
Azkenik, kanporatzeak, herrialde honetan oso ezaguna dena. Osasunaren itunen bitartez, zati baten pribatizazioaren ereduak beti bezala jarraitzen du indarrean (NKU/CUN, SJD, San Miguel, erresonantziak, ekografiak…). Gainera, garbitegia, garbitasuna, informatika eta abar bezalako zerbitzu osagarriak pribatizatuta jarraitzen dute.
Guzti honegatik, apirilaren 7an OSASUNA EZ DELA BESTE SALGAI BAT, ESKUBIDE UNIBERTSALA DELA gogoratu behar dugu, eta egunero edozein lekutan defendatu beharrekoa, orain sekula baino gehiago.
Nafarroako Osasun Plataforma
Crear PDFImprimir

Aviso legal. Esta web utiliza cookies para optimizar la navegación. Al continuar navegando está aceptando su uso y nuestra política de cookies y ver la forma de desactivarlas. (Política de privacidad) Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Aceptar Leer más

Share