Itxaron-zerrendak eta Mutualitateak: txanpon beraren bi aldeak//Listas de espera y Mutuas: dos caras de la misma moneda

Listas de espera y Mutuas: dos caras de la misma moneda

Las listas de espera en Osasunbidea son una realidad inaceptable. ¿Quién no conoce a alguien que no esté en esta situación? En Septiembre de 2022, 60.950 personas se encuentran en listas de espera de primera consulta para Especialistas y Salud Mental. De ellas, 15.500 en Traumatología y Rehabilitación. Y las cifras no han dejado de empeorar mes tras mes.

Las listas de espera son un escándalo que atenta contra la salud colectiva, creando malestar, preocupación y enfado. Suponen romper la idea de la sanidad universal y gratuita y provocan el aumento de las desigualdades. Y somos la clase trabajadora, la asalariada, la pensionista y las capas populares, las principales perjudicadas de esta agresión.

¿Qué es lo que hay detrás de las listas de espera?

·Hay falta de previsión, de inversión y de supervisión de la actividad asistencial por parte del Departamento de Salud para atender un problema que se arrastra desde hace años.

·Hay debilitamiento de la Atención Primaria, Salud Mental y Salud Pública y Laboral que son cada vez menos resolutivas y preventivas.

·Hay un trato generoso al sector privado con el que se firman convenios que debilitan al sector público privándole de medios humanos y materiales.

·También hay un Sistema de Mutuas, en manos de la clase empresarial, contraria a los intereses de nuestra salud y favorecedora de la privatización del sistema público de salud.

En Navarra, las Mutuas empresariales gestionan por encima de los 200 millones de euros de dinero público proveniente de nuestras cotizaciones sociales. Una cantidad superior a todo lo que el Gobierno de Navarra dedicó a la Atención Primaria en 2021. Unas Mutuas que acaparan personal e infraestructura sanitaria, que lo restan al Sistema Público, y que no redunda en beneficio de la Salud de la clase trabajadora.

La experiencia diaria nos muestra cómo las Mutuas intentan quitarse de encima al mayor número posible de enfermedades y accidentes de trabajo, cómo las considera simples dolencias que pasan a contingencias comunes o cómo da altas prematuras a trabajadores/as sin recuperar. Esto es evidente con problemas relacionados con movimientos repetitivos, posturas forzadas, ritmos intensos, riesgos psicosociales. Esta infradeclaración de las enfermedades profesionales significa menor cobertura económica para la persona trabajadora y falta de prevención para el resto de la plantilla. Pero no sólo eso. Las Mutuas trasladan a Osasunbidea aquello que no quieren tratar o atienden indebidamente. Con ello, provocan una mayor presión sobre la Atención Primaria y Especializada, y por consiguiente, sobre las listas de espera.

Las Mutuas representan la privatización y el egoísmo empresarial. Se apropian del dinero público para beneficio privado. Cogen el dinero y vuelan, debilitan al Sistema Público de Salud, le quitan medios y personal sanitario y dejan de atender a la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Las Mutuas contribuyen a engordar y agravar más las listas de espera, a perjudicar la calidad del Sistema Público de Salud y a favorecer a Clínicas y Seguros privados.

Las listas de espera representan una agresión más contra la clase trabajadora y nuestra salud. Es hora de decirlo claro. En nuestra Salud sobran las Mutuas y quienes gestionan Osasunbidea en favor de quienes hacen negocio con ella.

———–

Itxaron-zerrendak eta Mutualitateak: txanpon beraren bi aldeak

Osasunbideko itxaron-zerrendak onartezinak dira. Nork ez du ezagutzen egoera horretan ez dagoen inor? 2022ko irailean, 60.950 pertsona espezialistentzako eta osasun mentalerako lehen kontsultako itxaron-zerrendetan zeuden. Horietatik 15.500 traumatologian eta errehabilitazioan. Eta zifrek etengabe egin dute okerrera hilabetez hilabete.

Itxaron-zerrendak osasun kolektiboaren aurkako eskandalua dira, eta ezinegona, kezka eta haserrea sortzen dute. Osasun unibertsalaren eta doakoaren ideia haustea dakarte, eta desberdintasunak areagotzen dituzte. Eta langile-klasea, soldatapekoa zein pentsioduna eta herri-sektoreak gara eraso honen kaltetu nagusiak.

Zer dago itxaron-zerrenden atzean?

Osasun Sailak ez du asistentzia-jardueraren aurreikuspenik, inbertsiorik eta ikuskapenik egin aspaldidanik dagoen arazo bati erantzuteko.

  • Ahuldu egin dira Lehen Mailako Arreta, Osasun Mentala, eta Osasun Publikoa eta Lan Osasuna. Horietatik gero eta gutxiago ebazten eta prebenitzen dira.

  • Tratu eskuzabala ematen zaio sektore pribatuari, sektore publikoa ahultzen duten hitzarmenak sinatzen baitira, giza baliabideak eta baliabide materialak kenduz.

  • Mutualitateen sistema bat ere badago, enpresarien esku dagoena, gure osasunaren interesen aurkakoa eta osasun-sistema publikoaren pribatizazioa bultzatzen duena.

Nafarroan, enpresa-mutuek gure gizarte-kotizazioetatik datorren diru publikoko 200 milioi eurotik gora kudeatzen dute. Nafarroako Gobernuak 2021ean Lehen Mailako Arretari eskaini zion guztia baino kopuru handiagoa. Mutualitate horiek pertsonal eta azpiegitura sanitarioa hartzen dute, Sistema Publikoari kentzen diote, eta ez dute langile klasearen Osasunaren onerako egiten.Eguneroko esperientziak erakusten digu nola saiatzen diren mutualitateak ahalik eta gaixotasun eta lan-istripu gehien gainetik kentzen, nola jotzen dituen kontingentzia arruntetara pasatzen diren gaitz soiltzat edo nola ematen dien alta goiztiarrak berreskuratu gabeko langileei. Hori argi dago mugimendu errepikakorrekin, jarrera behartuekin, erritmo biziekin eta arrisku psikosozialekin lotutako arazoekin. Laneko gaixotasunak ez deklaratzeak estaldura ekonomiko txikiagoa dakarkio langileari, eta prebentzio-falta gainerako langileei. Baina ez hori bakarrik. Mutuek Osasunbidera eramaten dute tratatu nahi ez dutena edo behar ez bezala artatzen dutena. Horrekin, presio handiagoa eragiten dute lehen mailako arretan eta arreta espezializatuan, eta, ondorioz, itxaron-zerrendetan.

Mutuek pribatizazioa eta enpresa-egoismoa ordezkatzen dituzte. Etekin pribaturako diru publikoaz jabetzen dira. Dirua hartu eta hegan egiten dute, Osasun Sistema Publikoa ahultzen dute, eta berari osasun-baliabideak eta -langileak kentzen dizkiote eta langileen osasuna zaintzeari uzten diote. Mutuek laguntzen dute itxaron-zerrendak gizentzen eta larriagotzen, Osasun Sistema Publikoaren kalitateari kalte egiten eta klinika eta aseguru pribatuei mesede egiten.

Itxaron-zerrendak langileriaren eta gure osasunaren aurkako beste eraso bat dira. Argi esateko ordua da. Gure osasunean soberan daude mutualitateak eta Osasunbidea kudeatzen dutenak harekin negozioa egiten dutenen alde.