“DERECHOS, DECISIÓN, DEMOKRAZIA”


Auzitegi Konstituzionalak bertan behera utzi du 8/2013ko Lege Forala. Lege honek Dohako osasun laguntza unibertsala arautzen zuen. Honekin batera bertan behera utzi ditu 24/2013ko legearen zati batzuk, etxebizitza eskubidea bermatzera zuzenduak zirenak  hain zuzen. Aspaldi honetan Nafarroako Parlamentuak onartutako lege sorta baten azken adibideak dira. Izan ere Auzitegi Konstituzionalak lege horiek behin behinean suspentsoan utzi eta ondorenean indargabetu baititu. Beste adibide larria da 18/2012ko legea bertan behera utzi izana, lege horren bitartez Nafarroako Foru Komunitateak laguntza farmazeutikoa bermatzen baitzuen.
Deklarazio hau sinatzen dugunok Espainiar Estatuan dagoen bultzada zentratzailea eta sozialki atzerakoia. Auzitegi Konstituzionalak
eta Estatuko beste instantzia batzuetatik hartzen ari diren erabaki horiek babesarik gabe uzten ditu egoera larrienetan dauden pertsonak.

Gure ustez atzerapausoak honako gaietan gertatzen ari dira:

1) ESKUBIDEAK.

Erabaki judizial hauek eskubide batzuk gabe uzten ditu behar gehien duten pertsonak. Beraz, kohesionatua eta pertsona guztientzat eskubide berdinak bermatuko lituzkeen gizarte eredu baterantz urratsak egitea galarazten dute.

2) NAFARROAKO AUTOGOBERNUA ETA ERABAKITZEKO AHALMENA.

Nafarroako jendartearen borondateak, lege horien onarpenean islatzen denak, berdintasuna eta justizia sozialaren norabidean urratsak egitea bilatzen zuen. Baina hori galarazi nahi duten erabaki judizialekin topo egin du

3) DEMOKRAZIA.

Politikaren suspentsoan uzten ari da. judizializazioak demokrazia bera Deklarazioa sinatzen dugun eragile eta pertsonok honako konpromisoak hartzen ditugu eta aldi berean Nafarroako jendarte osoa deitzen dugu berauekin bat egitera:

1) Pertsona guztientzat eskubide guztien defentsa eta bermea. Bereziki Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakiekin urratu dituen
eskubideak.

2) Nafarroako Autogobernuaren defentsa eta Nafarroako gizarteari eragiten dizkioten gai guztietan hemen erabakitzeko ahalmena
defendatzen dugu.

3) Nafarroa eremu demokratiko gisa defendatzea.

—————————————————————————————————————-

“ DERECHOS, DECISIÓN, DEMOKRAZIA”
El TC ha anulado La Ley Foral 8/2013 de Asistencia Sanitaria Gratuita Universal y parte de la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la Vivienda en Navarra. Se trata, de momento, del último eslabón de una larga lista de leyes aprobadas en el Parlamento de Navarra. Leyes suspendidas y posteriormente anuladas por el TC, como lo fue la Ley Foral 18/2012 sobre la complementación de prestaciones farmaceútica de la Comunidad Foral de Navarra.
Los agentes y personas firmantes denunciamos el impulso recentralizador y de retroceso en materia social que desde el Tribunal
Constitucional y otras instancias del Estado, buscan dejar desamparados a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y entendemos que se trata de un retroceso en las siguientes materias:
1) DERECHOS. Estas decisiones judiciales despojan de derechos a las personas más desfavoracedidas y, por lo tanto, nos impiden avanzar hacia una sociedad cohesionada que garantice los mismos derechos a todas las personas.
2) CAPACIDAD DE DECISIÓN Y AUTOGOBIERNO DE NAVARRA. El impulso de la sociedad navarra, manifestada en la aprobacion de estas Leyes y que trataba de avanzar en igualdad y justicia social, se ha topado con unas decisiones
judiciales que tratan de impedirlo.
3) DEMOCRACIA. La judicialización de la política está dejando en suspenso la propia democracia. Los agentes y personas firmantes adquirimos los siguientes compromisos y hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad navarra para que se adhieran:
1) Defensa y garantía de todos los derechos para todas las personas. En especial, los derechos vulnerados por medio de estas decisiones del Tribunal Constitucional.
2) Defensa del autogobierno de Navarra y de su capacidad para la toma decisiones que afectan a la sociedad navarra.
3) Defensa de Navarra como espacio democrático.